Naujienos

Pakeitimai buvo atlikti: 2018.12.21

2018 METAI JUNGTINIO TECHNINIO SEKRETORIATO AKIMIS

2018 metai, atnešę mums laimės, naujų vizijų ir siekių, ambicijų ir iššūkių, praeina. Mes visi daug dirbome ir daug padarėme. 2018 m. Jungtinio techninio sekretoriato Interreg V-A Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo programa prižiūrėjo 66 projektų įgyvendinimą:

1 prioriteto (Aplinkos išlaikymas ir apsauga ir išteklių naudojimo veiksmingumo skatinimas) - 16;

2 prioriteto (Tvaraus ir kokybiško užimtumo skatinimas ir darbo jėgos judumo rėmimas) – 6;

3 prioriteto (Socialinės įtraukties skatinimas, kova su skurdu ir diskriminacija)- 25;

4 prioriteto (Valdžios institucijų ir suinteresuotųjų subjektų institucinių gebėjimų stiprinimas ir veiksmingas viešasis administravimas)– 19 projektų.

Visus šiuos projektus įgyvendina 121 institucija iš pasienio regiono. 

2018 m. buvo paskelbtas 3-iasis kvietimas teikti Interreg V-A Lietuvos-Lenkijos programos projektų paraiškas. Laiku buvo gauta 80 paraiškų: 45 paraiškos su pagrindiniais paramos gavėjais iš Lietuvos (daugiausia paraiškų iš Alytaus apskrities) ir 35 paraiškos su pagrindiniais paramos gavėjais iš Lenkijos (Palenkės vaivadijos organizacijos buvo aktyviausios).

Rugsėjo 15 d. Punske šventėme Europos bendradarbiavimo dieną "Lino keliu", kurios metu džiaugėmės bendradarbiavimu abipus sienos, akcentuodami tai, ką turime bendro.

2018 m. lapkričio mėn. 5-ojo Jungtinio stebėsenos komiteto posėdžio metu buvo patvirtinta 19 paraiškų paramai gauti. Šiems projektams iš Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) bus skirta 11,6 mln. EUR. Daugiausia dėmesio sulaukė veiklos, skirtos 4.1. „Sustiprinti institucijų bendradarbiavimą per sieną, siekiant plėtoti geriau integruotą ir geresnės kokybės viešąjį valdymą ir viešąsias paslaugas Programos teritorijoje“ tikslui įgyvendinti - buvo patvirtinta 14 projektų iš 40 gautų paraiškų.

Jungtinis techninis sekretoriatas kartu su regioniniais kontaktiniais centrais suorganizavo 4 mokymus Elke, Augustave ir Kaune, skirtus informacijai apie programą, viešuosius pirkimus, statybų teisės aktų taikymą projektuose.

2018 m. gruodžio 11 d. Europos Komisija priėmė sprendimą padidinti ERPF Interreg V-A Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo programos finansavimą 7 000 000 EUR. Dabartinis 2014-2020 m. Programos biudžetas siekia 70 769 277 EUR.

Visi šie puikūs darbai niekada nebūtų įvykę be mūsų nuostabių, aktyvių programos partnerių ir draugų. Ačiū Jums už glaudų bendradarbiavimą! Ženkime į Naujus metus su nauja energija ir užmojais! 

Atgal

Renginiai


Birželio 2019
P
A
T
K
Pn
Š
S
27
28
29
30
31
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 – EUROPEAN COOPERATION DAY
 – Programos renginiai

Svarbūs renginiai


2019-06-26 -27

MOKYMAI POTENCIALIEMS PAREIŠKĖJAMS 4-OJO ATVIRO KVIETIMO METU

Daugiau informacijos >
2019-09-06 -07

EUROPOS BENDRADARBIAVIMO DIENA 2019

Daugiau informacijos >
2019-09-10

Paskutinė 4-ojo paraiškų teikimo diena

Daugiau informacijos >