Naujienos

Pakeitimai buvo atlikti: 2019.01.17

4-asis Interreg V–A Lietuva–Lenkija bendradarbiavimo programos kvietimas teikti paraiškas planuojamas 2019 m. birželio-rugsėjo mėn.

Interreg V–A Lietuva–Lenkija bendradarbiavimo programos, remiančios dvišalį bendradarbiavimą, 4-asis atviras kvietimas teikti paraiškas planuojamas 2019 m. birželio 10 d. – rugsėjo 30 d. 4-ajam kvietimui iš Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) bus skiriami 25 mln. eurų projektams skirtiems įgyvendinti 1, 2 ir 3 programos prioritetines kryptis. Ši suma apima papildomus 7 mln. eurų, kuriuos papildomai patvirtino Europos komisija 2018 m. gruodžio 11 d. sprendimu. ERPF parama sudaro 85% visų projekto išlaidų. Likusi 15% išlaidų dalis yra finansuojama naudos gavėjų, dalyvaujančių projekte. Išsamesnė informacija pateikta žemiau esančioje lentelėje.

 

4-ajam kvietimui teikti paraiškas planuojamas ERPF ir nacionalinio finansavimo paskirstymas 1-3 prioritetinėms kryptims

 

Prioritetas

ERPF finansavimasEUR

Nacionalinis finansavimas EUR

Viso EUR

Planuojamas ERPF finansavimas 4-ojo kvietimo projektams

1.     Aplinkos išlaikymas ir apsauga ir išteklių naudojimo veiksmingumo  skatinimas

18 759 242

3 310 455

22 069 697

10 265 000

2.    Tvaraus ir kokybiško užimtumo skatinimas ir darbo jėgos judumo rėmimas

12 358 278

2 180 873

14 539 151

11 650 000  

3.    Socialinės įtraukties skatinimas, kova su skurdu ir diskriminacija

11 318 853

1 997 445

13 316 298

3 165 000  

4.    Valdžios institucijų ir suinteresuotųjų subjektų institucinių gebėjimų stiprinimas ir veiksmingas viešasis administravimas

14 108 278

2 489 697

16 597 975

-

Viso:

56 544 651

9 978 470

66 523 121

25 080 000

Atgal

Renginiai


Liepos 2019
P
A
T
K
Pn
Š
S
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02
03
04
 – EUROPEAN COOPERATION DAY

Svarbūs renginiai


2019-09-06 -07

EUROPOS BENDRADARBIAVIMO DIENA 2019

Daugiau informacijos >
2019-09-30

Paskutinė 4-ojo kvietimo paraiškų pateikimo diena

Daugiau informacijos >