Naujienos

Pakeitimai buvo atlikti: 2019.10.08

4-OJO KVIETIMO STATISTIKA

 

2019 m. Rugsėjo 30 d. 16 val. baigėsi 4-asis Interreg V-A Lietuvos - Lenkijos bendradarbiavimo programos kvietimas teikti paraiškas. Iki nustatyto termino Jungtinis Sekretoriatas sulaukė 66 paraiškų - 35 paraiškos, kuriose pagrindiniai partneriai yra institucijos iš Lietuvos ir 31 paraiška su pagrindiniais partneriais iš Lenkijos. Aktyviausi pareiškėjai Lietuvos pusėje buvo iš Alytaus ir Kauno apskričių, pateikę atitinkamai 12 ir 11 projektų. Iš Lenkijos pusės aktyviausios buvo Palenkės vaivadijos organizacijos, pateikusios 20 paraiškų.

 

Tarp paramos gavėjų populiariausias konkretusis programos tikslas buvo 1.1 - „Sustiprinti tvarų gamtinio ir kultūrinio paveldo naudojimą turizmui bendradarbiavimo per sieną teritorijoje“ – iš viso gautos 29 paraiškos, tai sudaro 44% visų pateiktų paraiškų.

 

Mažiausiai populiarumo sulaukė 2.2 konkretusis programos tikslas „Sumažinti nedarbą taikant koordinuotas užimtumo abiejose sienos pusėse iniciatyvas“ su 8 pateiktomis paraiškomis. Tačiau lyginant su 3-uoju kvietimu gautų paraiškų skaičiumi, populiarumas išaugo beveik tris kartus.

 

 

 

Bendra pateiktų projektų vertė siekia 43,4 mln. eurų; tuo tarpu prašoma Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) suma yra 36,9 mln. eurų. Orientacinis programos ERPF finansavimas, numatytas 4 kvietimo projektams, yra 25,4 mln. eurų. Didžiausias finansavimo poreikis yra pagal konkretųjį 1.1 tikslą - „Sustiprinti tvarų gamtinio ir kultūrinio paveldo naudojimą turizmui bendradarbiavimo per sieną teritorijoje“, reikalaujant 18,1 mln. EUR. Iš viso šiam prioritetui numatyta skirti 10,3 mln. EUR. Didžiausia konkurencija dėl finansavimo yra 3 prioritete „Socialinės įtraukties skatinimas, kova su skurdu ir diskriminacija“, kur prašymai finansuoti beveik tris kartus viršija numatytą finansavimo sumą.

 

 

 

Pateikti projektai bus vertinimi pagal administracinius ir kokybės kriterijus. Projektų, atrinktų finansavimui gauti, sąrašą patvirtins Jungtinis stebėsenos komitetas (JSK), kurio posėdis įvyks kitais metais. Daugiau informacijos apie numatytą JSK posėdį paskelbsime vėliau.

 

Atgal

Renginiai


Lapkričio 2019
P
A
T
K
Pn
Š
S
28
29
30
31
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
 – Jungtinio stebėsenos komiteto posėdžiai

Svarbūs renginiai


2020-03-04 -05

7th Joint Monitoring Committee Meeting

Daugiau informacijos >