4 kvietimas

Pakeitimai buvo atlikti: 2019.06.10

Interreg V–A Lietuva–Lenkija bendradarbiavimo programos, remiančios dvišalį bendradarbiavimą, 4-asis kvietimas teikti paraiškas paskelbtas 2019 m. birželio 10 d. Paskutinė paraiškų teikimo diena – 2019 m. rugsėjo 30 d. 16:00 val. (GMT + 02:00). Paraiškos kartu su elektronine versija turi būti pristatytos į viešąją įstaigą Jungtinį techninį sekretoriatą adresu Konstitucijos pr. 7, LT-09308, Vilnius, Lietuva.

4-ojo atviro kvietimo metu laukiama paraiškų, kurių veiklos prisidėtų įgyvendinant šias Programoje numatytas prioritetines kryptis:

1. Aplinkos išlaikymas ir apsauga ir išteklių naudojimo veiksmingumo skatinimas;

2. Tvaraus ir kokybiško užimtumo skatinimas ir darbo jėgos judumo rėmimas;

3. Socialinės įtraukties skatinimas, kova su skurdu ir diskriminacija

SVARBU! Paraiškos, prisidedančios prie 4 prioriteto "Valdžios institucijų ir suinteresuotųjų subjektų institucinių gebėjimų stiprinimas ir veiksmingas viešasis administravimas", negali būti teikiamos, kadangi visos lėšos, skirtos 4-ojo prioriteto tikslams siekti, jau buvo paskirstytos ankstesnių kvietimų metu. 

Ypatingai yra laukiamos paraiškos, prisidedančios prie konkretaus tikslo 2.2 Sumažinti nedarbą taikant koordinuotas užimtumo abejose sienos pusėse iniciatyvas bei atitinkamų rodiklių pasiekimo:

2.2.O.1. Bendrų vietinių užimtumo iniciatyvų ir bendrų mokymų dalyvių skaičius;

2.2.O.2. Judumo per sieną iniciatyvų dalyvių skaičius.  

Europos Regioninės Plėtros fondo (ERPF) parama padengs 85 % visų tinkamų projekto išlaidų, 15 % lėšų turi sudaryti projekto partnerių nuosavas įnašas. Minimalus bendras projekto biudžetas paraiškoje yra daugiau kaip 50.000,00 eurų, maksimali projekto vertė yra 1 mln. eurų.

Programos vadovą, kuris skirtas 4-ajam kvietimui teikti paraiškas, įskaitant būtinus priedus (pvz., paraiškos formą, paraiškos pildymo gaires ir kt.) ir specialius reikalavimus 4-ajam kvietimui pareiškėjai gali rasti interneto svetainėje: www.lietuva-polska.eu paskyroje DOKUMENTAI ir ČIA

Informaciją apie mokymus potencialiems pareiškėjams paskelbsime netrukus. 

Jei turite puikių idėjų dėl dvišalio projekto, bet dar neturite partnerių, užpildykite PARTNERYSTĖS PASIŪLYMĄ ir pateikite jį el. paštu events@vilniusjts.eu. Partnerystės pasiūlymai pildomi anglų kalba. Mes įkelsime į Programos svetainę ir išplatinsime per mūsų turimus kontaktus.

Renginiai


Birželio 2019
P
A
T
K
Pn
Š
S
27
28
29
30
31
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 – EUROPEAN COOPERATION DAY
 – Programos renginiai

Svarbūs renginiai


2019-06-26 -27

MOKYMAI POTENCIALIEMS PAREIŠKĖJAMS 4-OJO ATVIRO KVIETIMO METU

Daugiau informacijos >
2019-09-06 -07

EUROPOS BENDRADARBIAVIMO DIENA 2019

Daugiau informacijos >
2019-09-10

Paskutinė 4-ojo paraiškų teikimo diena

Daugiau informacijos >