Aktualności

Ostatnia aktualizacja: 2018.12.21

2018 ROK W OCZACH WSPÓLNEGO SEKRETARIATU

Kończy się właśnie 2018 rok, który obfitował w radość, wizje, aspiracje, ambicje i wyzwania.. W 2018 r. Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska monitorował 66 projektów: 

16 z priorytetu 1 (zachowanie i ochrona środowiska oraz promowanie efektywnego gospodarowania zasobami); 

6 z priorytetu 2 (Promowanie zrównoważonego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników); 

25 z priorytetu 3 (Promowanie integracji społecznej, zwalczanie ubóstwa i wszelkiej dyskryminacji); 

oraz 19 z priorytetu 4 (Wzmocnienie zdolności instytucjonalnych władz publicznych i zainteresowanych stron oraz skutecznej administracji publicznej). 

Projekty te były realizowane przez 121 instytucji w obszarze wsparcia.

W 2018 r. ogłoszono trzeci nabór wniosków w ramach Programu Interreg V-A Litwa-Polska. W wyznaczonym terminie otrzymaliśmy 80 wniosków: 45 z Beneficjentami Wiodącymi z Litwy (najwięcej wniosków z powiatu Alytus) oraz 35 wniosków z Beneficjentami Wiodącymi z Polski - najbardziej aktywne były organizacje z województwa podlaskiego.

15 września w Puńsku obchodzony był Europejski Dzień Współpracy "Szlak Płócienny", aby docenić współpracę transgraniczną i skupić się na tym, co nas łączy.  

W listopadzie 2018 r. odbyło się 5. posiedzenie Wspólnego Komitetu Monitorującego Program. Komitet zatwierdził 19 wniosków o dofinansowanie. Około 11,6 mln euro zostanie przeznaczone na te projekty z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Najpopularniejszym celem szczegółowym Programu był cel szczegółowy 4.1. "Zwiększenie współpracy transgranicznej instytucji w celu rozwoju bardziej zintegrowanego i lepszej jakości zarządzania publicznego i usług publicznych na obszarze objętym Programem" - 14 zatwierdzonych projektów spośród 40 otrzymanych wniosków projektowych. 

Wspólny Sekretariat wraz z Regionalnymi Punktami Kontaktowymi zorganizował cztery szkolenia po jednym w Ełku i  Augustowie oraz dwa w Kownie, aby Beneficjenci mogli dowiedzieć się więcej na temat Programu, zamówień publicznych, prawa budowlanego.

11 grudnia Komisja Europejska przyjęła decyzję o zwiększeniu finansowania Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska z EFRR o 7 000 000 EUR. Obecny budżet programu na lata 2014-2020 wynosi 70 769 277 EUR.

Wszystkie te dobre rzeczy nigdy nie miałyby miejsca w bez udziału naszych wspaniałych, zaangażowanych beneficjentów, partnerów programu i przyjaciół.

Bardzo dziękujemy za to, że byliście z nami w tym roku i z nową energią i zaangażowaniem przenieśmy się w Nowy Rok! 

Powrót

Wydarzenia


Czerwiec 2019
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
27
28
29
30
31
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 – EUROPEAN COOPERATION DAY
 – Wydarzenia Programu

Ważne wydarzenia


2019-06-26 -27

SZKOLENIA DLA POTENCJALNYCH BENEFICJENTÓW PODCZAS 4 NABORU WNIOSKÓW

Więcej informacji >
2019-09-06 -07

EUROPEJSKI DZIEŃ WSPÓŁPRACY 2019

Więcej informacji >
2019-09-10

Ostateczny termin składania wniosków w 4 naborze

Więcej informacji >