Aktualności

Ostatnia aktualizacja: 2019.07.02

PREZENTACJE ZE SZKOLENIA DLA POTENCJALNYCH BENEFICJENTÓW CZWARTEGO NABORU WNIOSKÓW DOSTĘPNE NA STRONIE INTERNETOWEJ

Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów 4. naboru wniosków w ramach Programu Interreg V-A Litwa – Polska odbyło się w Suwałkach w dniach 26-27 czerwca 2019 roku.
Szkolenie w dniu 26 czerwca było skierowane do potencjalnych beneficjentów planujących projekty w priorytetach 1,2,3. Prawie 130 uczestników szkolenia zapoznało się z ogólnymi wymaganiami Programu, kwalifikowalnością wydatków oraz konkretnymi wskazówkami, jak wypełnić formularz aplikacyjny. Beneficjenci, po wcześniejszej rejestracji, wzięli też udział w sesji dedykowanej pytaniom dotyczącym 4. naboru wniosków. Szkolenie zostało przeprowadzone oddzielnie w językach litewskim i polskim.

Szkolenie w dniu 27 czerwca było skierowane do potencjalnych beneficjentów planujących projekty w ramach priorytetu 2 (Promowanie zrównoważonego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników). Podczas szkolenia uczestnicy wzięli udział w sesji poświęconej kreatywności, zapoznali się z doświadczeniami z innych programów Interreg oraz w części praktycznej, podczas której analizowano główne błędy popełniane we wnioskach w ramach priorytetu 2 projektów. Szkolenie zostało przeprowadzone w języku angielskim i wzięło w nim udział 21 uczestników.

Prezentacje ze szkoleń dostępne są w językach polskim, litewskim i angielskim.

Powrót

Wydarzenia


Maj 2020
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
27
28
29
30
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 – Wydarzenia Programu

Ważne wydarzenia


2020-05-27, Online

SZKOLENIE DLA POTENCJLANYCH BENEFICJENTÓW 5 NABORU WNIOSKÓW

Więcej informacji >