Aktualności

Ostatnia aktualizacja: 2019.06.12

Szkolenia dla potencjalnych beneficjentów 4. otwartego naboru wniosków

Szkolenia odbędą się w dniach 26-27 czerwca 2019 r. w Parku Naukowo-Technologicznym Polska-Wschód w Suwałkach Sp. z o.o., ul. Innowacyjna 1. 

Szkolenie w dniu 26 czerwca skierowane będzie do potencjalnych beneficjentów chcących aplikować w priorytetach 1, 2, 3. W trakcie szkolenia uczestnikom zostaną przekazane informacje na temat ogólnych wymagań dla 4. naboru wniosków, kwalifikowalności wydatków oraz wskazówki jak wypełnić formularz aplikacyjny. Przewidziana jest również sesja na zadawanie pytań dotyczących naboru. Możliwe będą również konsultacje indywidualne (po wcześniejszym zarejestrowaniu). Szkolenie będzie prowadzone w językach narodowych Programu (litewskim/polskim).

Szkolenie w dniu 27 czerwca dedykowane będzie do potencjalnym beneficjentom planującym aplikowanie tylko w ramach priorytetu 2 (Promowanie zrównoważonego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników). Uczestnicy szkolenia będą mogli wziąć udział w panelu kreatywności, sesji wymiany doświadczeń z innych programów Interreg oraz prezentacji najczęściej występujących błędów we wnioskach aplikacyjnych składanych w ramach priorytetu 2. Możliwe będą również indywidualne konsultacje po wcześniejszym zarejestrowaniu. Szkolenie w dniu 27 czerwca będzie prowadzone w języku angielskim.

AGENDA

Uczestnicy muszą zarejestrować się osobno na każde wydarzenie za pomocą elektronicznego systemu rejestracji do 21 czerwca 2019 roku. Rejestracja tutaj

Powrót

Wydarzenia


Czerwiec 2019
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
27
28
29
30
31
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 – EUROPEAN COOPERATION DAY
 – Wydarzenia Programu

Ważne wydarzenia


2019-06-26 -27

SZKOLENIA DLA POTENCJALNYCH BENEFICJENTÓW PODCZAS 4 NABORU WNIOSKÓW

Więcej informacji >
2019-09-06 -07

EUROPEJSKI DZIEŃ WSPÓŁPRACY 2019

Więcej informacji >
2019-09-10

Ostateczny termin składania wniosków w 4 naborze

Więcej informacji >