Aktualności

Ostatnia aktualizacja: 2018.07.04

TRZECI NABÓR WNIOSKÓW - STATYSTYKI

Trzeci nabór wniosków Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska został zamknięty 28 czerwca 2018 r. o godzinie 16:00 czasu litewskiego. Do Wspólnego Sekretariatu w Wilnie wpłynęło łącznie 80 wniosków aplikacyjnych: 45 wniosków od beneficjentów wiodących z Litwy (największa liczba wniosków wpłynęła z okręgu olickiego) i 35 wniosków od beneficjentów wiodących z Polski (największą aktywnością wykazały się organizacje z województwa podlaskiego).

Największym zainteresowaniem wśród beneficjentów cieszył się cel szczegółowy 4.1. Zwiększenie współpracy transgranicznej instytucji w celu rozwinięcia bardziej zintegrowanego zarządzania publicznego wyższej jakości oraz usług publicznych na obszarze Programu, na który wpłynęło  40 wniosków aplikacyjnych, co stanowi 50% wszystkich złożonych wniosków.

Najmniej popularnym celem szczegółowym wśród beneficjentów był 2.2 Zmniejszenie bezrobocia przez skoordynowane inicjatywy transgraniczne na rzecz zatrudnienia, na który złożono tylko 3 wnioski aplikacyjne. 

Całkowita wartość złożonych wniosków aplikacyjnych osiągnęła 58,6 mln EUR, zaś szacowana kwota wsparcia z EFRR to 48,9 mln EUR. Orientacyjna dostępna wartość dofinansowania z budżetu EFRR dla projektów w ramach 3. naboru wniosków wynosi 28,6 mln EUR. Największe wnioskowane wsparcie finansowe jest w celu szczegółowym 4.1. Zwiększenie współpracy transgranicznej instytucji w celu rozwinięcia bardziej zintegrowanego zarządzania publicznego wyższej jakości oraz usług publicznych na obszarze Programu (25,1 mln EUR). 

 

Powrót

Wydarzenia


Marzec 2019
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
25
26
27
28
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Ważne wydarzenia