O programie


about_map

Program INTERREG V-A Litwa - Polska jest następcą Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007-2013. Obecny Program ma przyczynić się do wzrostu gospodarczego i jakości życia w regionie poprzez bliższą współpracę transgraniczną pomiędzy ludźmi i instytucjami z obszaru Programu.

Aktualności


2018-09-19

JAK DOCENIĆ WSPÓŁPRACĘ TRANSGRANICZNĄ CZYLI EUROPEJSKIE DNI WSPÓŁPRACY W PUŃSKU

Czytaj więcej
2018-08-08

ISTOTNA INFORMACJA DOTYCZĄCA MAŁYCH PROJEKTÓW – AKTUALIZACJA WYTYCZNYCH KONTROLI PIERWSZEGO STOPNIA

Czytaj więcej
2018-07-02

TRZECI NABÓR WNIOSKÓW - STATYSTYKI

Czytaj więcej
2018-03-16

ZAKTUALIZOWANE FORMULARZE SPRAWOZDAŃ ORAZ WYTYCZNE DLA BENEFICJENTÓW MAŁYCH PROJEKTÓW DOSTĘPNE NA STRONIE INTERNETOWEJ

Czytaj więcej
2017-10-30

38 PROJEKTÓW WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA PODCZAS II NABORU WNIOSKÓW

Czytaj więcej
					

Wydarzenia


Wrzesień 2018
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
27
28
29
30
31
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Ważne wydarzenia


2018-09-15, Punsk, Poland

European Coopearation Day Linen Trail

Więcej informacji >