O programie


about_map

Program INTERREG V-A Litwa - Polska jest następcą Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007-2013. Obecny Program ma przyczynić się do wzrostu gospodarczego i jakości życia w regionie poprzez bliższą współpracę transgraniczną pomiędzy ludźmi i instytucjami z obszaru Programu.

Aktualności


2018-10-25

5. POSIEDZENIE WSPÓLNEGO KOMITETU MONITORUJĄCEGO

Czytaj więcej
2018-09-27

PODRĘCZNIK DLA POLSKICH WNIOSKODAWCÓW I BENEFICJENTÓW PROGRAMÓW POLITYKI SPÓJNOŚCI NA LATA 2014-2020

Czytaj więcej
2018-09-19

JAK DOCENIĆ WSPÓŁPRACĘ TRANSGRANICZNĄ CZYLI EUROPEJSKIE DNI WSPÓŁPRACY W PUŃSKU

Czytaj więcej
2018-08-08

ISTOTNA INFORMACJA DOTYCZĄCA MAŁYCH PROJEKTÓW – AKTUALIZACJA WYTYCZNYCH KONTROLI PIERWSZEGO STOPNIA

Czytaj więcej
2018-03-16

ZAKTUALIZOWANE FORMULARZE SPRAWOZDAŃ ORAZ WYTYCZNE DLA BENEFICJENTÓW MAŁYCH PROJEKTÓW DOSTĘPNE NA STRONIE INTERNETOWEJ

Czytaj więcej
					

Wydarzenia


Listopad 2018
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
29
30
31
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
02
 – Spotkania Wspólnego Komitetu Monitorującego

Ważne wydarzenia


2018-11-22 -23, Marijampolė, Lithuania

5th MEETING OF JOINT MONITORING COMMITTEE OF THE PROGRAMME

Więcej informacji >