O programie


about_map

Program INTERREG V-A Litwa - Polska jest następcą Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007-2013. Obecny Program ma przyczynić się do wzrostu gospodarczego i jakości życia w regionie poprzez bliższą współpracę transgraniczną pomiędzy ludźmi i instytucjami z obszaru Programu.

Aktualności


2020-02-07

2 spotkanie Grupy Roboczej ds. Programowania po 2020 r.

Czytaj więcej
2020-01-24

WYNIKI WARSZTATÓW W CELU OMÓWIENIA PERSPEKTYW PROGRAMU WSPÓŁPRACY MIĘDZYREGIONALNEJ 2021-2027

Czytaj więcej
2020-01-08

WARSZTATY O PERSPEKTYWACH WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ W PROGRAMIE LITWA-POLSKA 2021-2027

Czytaj więcej
2019-12-18

SPRAWOZDANIA BENEFICJENTÓW DOTYCZĄCE TRWAŁOŚCI PROJEKTÓW

Czytaj więcej
2019-12-06

Ewaluacja Programu Interreg V-A Litwa-Polska

Czytaj więcej
					

Wydarzenia


Luty 2020
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
27
28
29
30
31
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
01
 – Spotkania Wspólnego Komitetu Monitorującego

Ważne wydarzenia


2020-01-16, Ryn, Poland

KIERUNKI WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ INTERREG LITWA-POLSKA 2021-2027

Więcej informacji >
2020-01-23, Vilnius, Lithuania

WORKSHOPS TO DISCUSS 2021-2027 LITHUANIA-POLAND COOPERATION PROGRAMME PERSPECTIVES

Więcej informacji >
2020-02-05

Programming Task Force Meeting post 2020

Więcej informacji >
2020-03-03 -04

7th Joint Monitoring Committee Meeting

Więcej informacji >