Finansowanie

Ostatnia aktualizacja: 2015.11.10

Wsparcie dla Programu z EFRR wynosi 53.153.883 EUR (85% budżetu) zaś wkład narodowy 9.380.099 EUR (15 % budżetu), co daje całkowity budżet Programu na poziomie 62.533.982 EUR.

Wydarzenia


Styczeń 2019
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
31
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02
03

Ważne wydarzenia