Materiały szkoleniowe pierwszego naboru

Ostatnia aktualizacja: 2018.03.15

SEMINARIUM DOTYCZĄCE RAPORTOWANIA ZATWIERDZONYCH PROJEKTÓW Z 1 NABORU WNIOSKÓW

Seminarium dotyczące raportowania zatwierdzonych projektów z 1 naboru wniosków odbyło się w Suwałkach, 5 grudnia 2017. Łącznie wzięło w nim udział 109 osób z Instytucji beneficjentów oraz 17 przedstawicieli Programu (Wspólny Sekretariat Techniczny, Regionalne Punkty Kontaktowe oraz Kontrolerzy Pierwszego Stopnia). 

Materiały ze szkolenia w językach narodowych dostępne są tutaj:

 

Polski

Litewski

 

SEMINARIUM DLA PROJEKTÓW ZATWIERDZONYCH W I NABORZE WNIOSKÓW 

Seminarium dla beneficjentów projektów zatwierdzonych w ramach I naboru wniosków w Programie Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska odbyło się 9 marca 2017 roku w Druskiennikach na Litwie. 

Łącznie 139 beneficjentów i 17 przedstawicieli instytucji programu (Wspólnego Sekretariatu, Regionalnych Punktów Kontaktowych, Instytucji Zarządzającej, Kontroli Pierwszego Stopnia) wzięło udział w wydarzeniu.

 

Materiały z prezentacjami w językach narodowych są dostępne tutaj:

 

Polski

Litewski

 

Wydarzenia


Styczeń 2020
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
30
31
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02
 – Wydarzenia Programu
 – Spotkania Wspólnego Komitetu Monitorującego

Ważne wydarzenia


2020-01-16, Ryn, Poland

KIERUNKI WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ INTERREG LITWA-POLSKA 2021-2027

Więcej informacji >
2020-01-23, Vilnius, Lithuania

WORKSHOPS TO DISCUSS 2021-2027 LITHUANIA-POLAND COOPERATION PROGRAMME PERSPECTIVES

Więcej informacji >
2020-02-05

Programming Task Force Meeting post 2020

Więcej informacji >
2020-03-04 -05

7th Joint Monitoring Committee Meeting

Więcej informacji >