Zamówienia publiczne-materiały szkoleniowe

Ostatnia aktualizacja: 2018.05.14

Wspólny Sekretariat Programu INTERREG V-A Litwa-Polska wraz z instytucją Kontroli Pierwszego Stopnia z Polski zorganizował seminaria z zakresu przeprowadzania postępowań o zamówienie publiczne dla beneficjentów zatwierdzonych projektów z 1. i 2. naboru. Seminaria przeprowadzono w Kownie 10.05.2018 r.  (dla beneficjentów litewskich) i 11.05.2018 r. w Augustowie (dla beneficjentów polskich). W seminariach wzięło udział łącznie 94 przedstawicieli z instytucji beneficjentów i instytucji Programu (wspólny sekretariat, regionalne punkty kontaktowe i kontrola pierwszego stopnia). 

 

Prezentacja z zakresu przeprowadzania postępowań o zamówienie publiczne w języku litewskim (10.05.2018 r., Kowno)

Prezentacja z zakresu przeprowadzania postępowań o zamówienie publiczne w języku polskim (11.05.2018 r., Augustów)

 

Wydarzenia


Luty 2020
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
27
28
29
30
31
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
01
 – Spotkania Wspólnego Komitetu Monitorującego

Ważne wydarzenia


2020-01-16, Ryn, Poland

KIERUNKI WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ INTERREG LITWA-POLSKA 2021-2027

Więcej informacji >
2020-01-23, Vilnius, Lithuania

WORKSHOPS TO DISCUSS 2021-2027 LITHUANIA-POLAND COOPERATION PROGRAMME PERSPECTIVES

Więcej informacji >
2020-02-05

Programming Task Force Meeting post 2020

Więcej informacji >
2020-03-03 -04

7th Joint Monitoring Committee Meeting

Więcej informacji >