Renginiai

Pakeitimai buvo atlikti: 2015.06.29

2010-12-14

6-asis Jungtinio stebėsenos ir valdymo komiteto posėdis, 2010 m. gruodžio mėn. 14-15 d., Augustavas, Lenkija

Šeštasis Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos Jungtinio stebėsenos ir valdymo komiteto (JSVK) posėdis įvyko š.m. gruodžio 14-15 d. Augustave, Lenkijoje. JSVK nariai, atstovaujantys vietos ir nacionalines valstybines institucijas iš abiejų Programoje dalyvaujančių šalių, patvirtino kitų metų darbo planą bei 2011 m komunikacijos planą.

Siekiant užtikrinti projektų patirtų išlaidų teisėtumą ir užtikrinti sklandžią audito seką, JTS parengė ir šio posėdžio metu pristatė Gaires tikrintojams (pirmojo lygio kontrolieriams), kaip pildyti Partnerio išlaidų teisėtumo deklaraciją/Projekto išlaidų teisėtumo deklaraciją, patvirtintą pirmojo lygio kontrolieriaus. Dokumente yra pateikiamas išsamus deklaracijos aprašymas bei nurodoma, kaip tikrintojai (pirmojo lygio kontrolieriai) turėtų jį užpildyti. Artimiausiu metu gairės bus paskelbtos Programos interneto svetainėje, o tikrintojai – informuoti raštu. 

Posėdžio metu iš visų ketvirtojo kvietimo teikti paraiškas laikotarpiu gautų 17 paraiškų buvo patvirtinti (su sąlygomis) 6 projektai dalinei Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) finansinei paramai gauti.

Visi 6 pagal viešą konkursą atrenkami projektai pateikti pagal 1 prioritetą „Konkurencingumo ir pasienio regiono našumo augimas”, kadangi ketvirtasis kvietimas teikti paraiškas buvo skirtas tik šiam prioritetui. Bendra visų projektų vertė siekia 9,2 mln eurų.

Pagrindinė priežastis, dėl kurios pateiktos paraiškos buvo atmestos administracinės atitikties ir tinkamumo vertinimo metu, buvo reikiamos techninės dokumentacijos trūkumas. Svarbiausi kokybiniai trūkumai – labai menkas numatomų veiklų poveikis regionui abipus sienos (partnerio dalyvavimas projekte yra nepagrįstas bendromis veiklomis, partnerių bendradarbiavimas yra nepakankamas ar išvis neaprašytas); neaiškios projekto įgyvendinimo galimybės (projektai ekonomiškai neefektyvūs, projektų veiklos nesusietos su planuojamais pasiekti rezultatais ir kt.) ar numatomas vien tiktai veidrodinių veiklų įgyvendinimas abipus sienos.

6-ojo komiteto posėdžio metu taip pat buvo priimtas svarbus sprendimas dėl pakeitimų procedūros: išimtiniais atvejais papildant patvirtintas projekto veiklas naujais elementais, kurie yra būtini siekiant projekto tikslų ir/arba didinant projektų rodiklius ir rezultatus, pakeitimai yra galimi, tačiau nekeičiant galutinio projekto biudžeto, neilginant projekto įgyvendinimo laiko bei nepapildant naujomis veiklomis. Tokių pakeitimų prašymus (užtikrinus, kad visos teisinės ir techninės būtinos sąlygos yra įvykdytos ir prašomas keitimas yra pagrįstas) svarstys ir sprendimus tvirtins JSVK kiekvienu atveju atskirai.

Išsami informacija apie JSVK sprendimą bus išsiųsta pareiškėjams artimiausiu metu.

Patvirtintų projektų sąrašą galite rasti čia.

Atgal

Renginiai


Spalio 2021
P
A
T
K
Pn
Š
S
27
28
29
30
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
31

Svarbūs renginiai


2021-10-14

Programming Task Force post 2020 Meeting

Daugiau informacijos >