2007-2013

Ostatnia aktualizacja: 2016.01.07

W okresie 2007-2013 programy INTERREG IIIA na granicach wewnętrznych Unii Europejskiej zostały przemianowane na programy współpracy transgranicznej w ramach Celu Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Obszar przygraniczny pomiędzy Polską i Litwą uczestniczy w Programie Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska.

Wydarzenia


Grudzień 2022
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
28
29
30
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01

Ważne wydarzenia