Aktualności

Ostatnia aktualizacja: 2017.10.30

38 PROJEKTÓW WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA PODCZAS II NABORU WNIOSKÓW

Podczas IV Spotkania Wspólnego Komitetu Monitorującego Programu Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020, zorganizowanego w Białymstoku, wybrano 38 projektów, które zostaną dofinansowane w ramach Programu: 

PRIORYTET 1 – ZACHOWANIE I OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO ORAZ WSPIERANIE EFEKTYWNEGO GOSPODAROWANIA ZASOBAMI

1. LT-PL-2S-126 Tourist Trail-touring The Key to Cross-Border Exchange of Experiences

Beneficjent wiodący: Miasto Orzysz, Polska

2.  LT-PL-2S-128 Cultural and Natural Heritage as Motor for Development Active Tourism in the Pisz and Alytus Areas

Beneficjent wiodący: Powiat Piski, Polska

3. LT-PL-2S-138 Preservation and promotion of the Baltic tribes heritage in the Lithuanian - Polish borderland

Beneficjent wiodący: Gmina Puńsk, Polska

4.  LT-PL-2S-159 Popularization of natural and cultural heritage through Lithuanian-Polish ethnic culture

Beneficjent wiodący: Centrum Kultury Miasta Šilalė, Litwa

5. LT-PL-2S-165 Promotion of heritage friendly tourism in Lithuania - Poland cross border

Beneficjent wiodący: Alytuskie Centrum Informacji Turystycznej, Litwa

6.  LT-PL-2S-168 Cultural routes without borders 

Lead beneficiary: Leipalingis Lower Secondary School of Druskininkai Municipality, Lithuania 

Beneficjent wiodący: Szkoła gimnazjalna w Leipalingis, Okręg Druskininkai, Litwa

7.  LT-PL-2S-169 Forgotten Past - The Paths of Tradition and Culture in Lithuania - Poland Cross Border Area

Beneficjent wiodący: Administracja Miasta Mariampol, Litwa

8.  LT-PL-2S-192 Commemoration of Lithuania and Poland Neighbourhood in Occasion of Lithuania's Statehood Century 

Beneficjent wiodący: Administracja Miasta Kalvarija, Litwa

9. LT-PL-2S-193 Towns of Borderland - Marijampolė and Sejny: Journey Through History until today

Beneficjent wiodący: Instytucja Publiczna „Sveikatingumo idejos”, Litwa

10. LT-PL-2S-194 Art and Culture in Towns of Lithuania and Poland Cross-Border as a Tourism Attraction

Beneficjent wiodący: Instytucja Publiczna „Sveikatingumo idejos”, Litwa

 

PRIORYTET 2 – PROMOWANIE TRWAŁEGO I WYSOKIEJ JAKOŚCI ZATRUDNIENIA ORAZ WSPARCIE MOBILNOŚCI PRACOWNIKÓW

1. LT-PL-2S-135 Create business - decrease exclusion

Beneficjent wiodący: Instytucja Publiczna “Akademia zdrowia i urody”, Litwa

2. LT-PL-2S-141 Lithuanian and Polish youth employment promotion, strengthening of their abilities and work skills

Beneficjent wiodący: Administracja Okręgu Jonava, Litwa

3. LT-PL-2S-150 Neighbourly Exchanges of Experiences and Professional Skills

Beneficjent wiodący: Powiat Giżycko / Technikum Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych 

w Giżycku

4. LT-PL-2S-190 Welcome to the business land

Beneficjent wiodący: Instytucja Publiczna „PVC”, Litwa

 

PRIORYTET 3 – PROMOWANIE WŁĄCZENIA SPOŁECZNEGO, WALKA Z UBÓSTWEM I WSZELKĄ DYSKRYMINACJĄ

1. LT-PL-2S-116 Forget me not

Beneficjent wiodący: Alytuskie Centrum Rehabilitacji i Sportu, Litwa

2. LT-PL-2S-119 Cooperation for Social Inclusion "Embrace Music"

Beneficjent wiodący: Alytuskie Centrum Kultury i Komunikacji, Litwa

3. LT-PL-2S-123 Healthy Neighbourhood 

Beneficjent wiodący: Miasto Ełk, Polska

4. LT-PL-2S-125 Active and Healthy Cross Border Communities

Beneficjent wiodący: Centrum Sportu w Varenie, Litwa

5. LT-PL-2S-130 Public inclusion for persons experiencing social exclusion in Alytus and Gizycko 

Beneficjent wiodący: Alutyska Szkoła dla Młodzieży i Dorosłych, Litwa

6. LT-PL-2S-136 Here we live - here we are jointly acting

Beneficjent wiodący: Społeczność wiejska Meteliai „Pomiędzy Dusią i Metelys”, Litwa

7. LT-PL-2S-140 Discover and show yourself 

Beneficjent wiodący: Centrum aktywności osób niepełnosprawnych w okręgu Jonavy, Litwa

8. LT-PL-2S-145 Open window on the world for Elk and Alytus children

Beneficjent wiodący: Miasto Ełk, Polska

9. LT-PL-2S-146 Modern seniors - cooperation for active maturity

Beneficjent wiodący: Ełckie Centrum Kultury, Polska

10. LT-PL-2S-155 Cross Border Program of Health Lifestyle Promotion

Beneficjent wiodący: WOSIR SZELMENT Sp.z.o.o., Polska

11. LT-PL-2S-156 Osteoporosis is Not a Sentence - a Pilot Cross Border PL-LT Program to Fight Oesteoporosis

Beneficjent wiodący: Wojewódzki Szpital im. Dr Ludwika Rydgiera w Suwałkach, Polska

12. LT-PL-2S-157 PL-LT Cross Border Programme for Healthy Lifestyle "I'll Win the World With Healthy Lifestyle"

Beneficjent wiodący: Fundacja dla Ochrony Zdrowia „Globmedis” w Suwałkach, Polska

13. LT-PL-2S-158 Diabetes as a Silent Epidemic - a Program for the Fight Against Diabetes in the Cross-Border Area

Beneficjent wiodący: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach, Polska 

14. LT-PL-2S-184 Life like a theatre - cross-border cooperation for active aging

Beneficjent wiodący: Gmina Korycin, Polska

 

PRIORYTET 4 – WZMACNIANIE ZDOLNOŚCI INSTYTUCJONALNYCH INSTYTUCJI PUBLICZNYCH I ZAINTERESOWANYCH STRON ORAZ SPRAWNOŚCI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

1. LT-PL-2S-109 Process management in cross border municipalities

Beneficjent wiodący: Administracja Miasta Alytus, Litwa

2. LT-PL-2S-110 Lithuanian-Polish fire services improvement through strengthening competence of firefighters

Beneficjent wiodący: Oddział Straży Pożarnej w Raseiniai, Litwa

3. LT-PL-2S-113 Increasing Attractiveness of Pagegiai and Puńsk Libraries and Cultural Services

Beneficjent wiodący: Biblioteka Publiczna Miasta Pagegiai, Litwa

4. LT-PL-2S-114 Enhancement Cooperation for Sustainable Management of Natural Assets

Beneficjent wiodący: Administracja Miasta Pagegiai, Litwa

5. LT-PL-2S-115 Autism PL-LT Platform supporting services

Beneficjent wiodący: Krajowe Towarzystwo Autyzmu, Oddział w Białymstoku, Polska

6. LT-PL-2S-149 Taming Autism 

Beneficjent wiodący: Powiat Gizycko / Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Giżycku

7. LT-PL-2S-160 Improvement of fire protection resources in Ukmerge-Sejny

Beneficjent wiodący: Departament Straży Pożarnej Okręgu Miejskiego w Ukmergė, Litwa

8. LT-PL-2S-175 Strenghtening of capabilities of Polish and Lithuanian fire rescue services in cooperative actions 

Beneficjent wiodący: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku, Polska

9. LT-PL-2S-180 Development of cooperation of the Volunteer Firefighters from Szypliszki and Kazlu Ruda communities

Beneficjent wiodący: Gmina Szypliszki, Polska

10. LT-PL-2S-185 We are active 

Beneficjent wiodący: Centrum Sportu w Birštonas, Litwa

 

Alokacja Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczona na wdrożenie ww. projektów sięga  1,5 miliona EURO. Oficjalna informacja o przyznaniu dofinansowania zostanie w niedługim czasie przekazana beneficjentom wiodącym projektów. 

 

Powrót

Wydarzenia


Styczeń 2022
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
27
28
29
30
31
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02
03
04
05
06
 – Wydarzenia w Programie Interreg

Ważne wydarzenia


2022-02-11, On-line

Programming Task Force post 2020 Meeting

Więcej informacji >