Aktualności

Ostatnia aktualizacja: 2019.01.17

Czwarty nabór wniosków Programu Interreg V-A Litwa-Polska zaplanowano na czerwiec-wrzesień 2019

Czwarty nabór wniosków Programu Interreg V-A Litwa-Polska, wspierający projekty współpracy dwustronnej, zostanie otwarty 10 czerwca 2019 r. i potrwa do 30 września 2019. Podczas 4 naboru wniosków 25 milionów euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zostanie przeznaczone na priorytety 1,2 i 3. Na kwotę tą składa się 7 milionów euro, które decyzją Komisji Europejskiej z dnia 11 grudnia 2018 roku zasiliło budżet Programu. Finansowanie wynosi 85% kosztów kwalifikowanych. Pozostałe 15% stanowi wkład własny beneficjentów. Poniżej szczegółowe informacje.

 

Podział środków z EFRR i funduszy krajowych dla priorytetów 1-3 dostępnych w 4 naborze.

 

 Priorytet

Wsparcie EFRR w EUR

Wkład narodowy w EUR

Całkowite finansowanie w EUR

Orientacyjne wsparcie EFRR dostępne w 4 naborze wniosków

1.    Zachowanie I ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami

18 759 242

3 310 455

22 069 697

10 265 000

2.    Promowanie trwałego I wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników

12 358 278

2 180 873

14 539 151

11 650 000  

3.    Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacja

11 318 853

1 997 445

13 316 298

3 165 000  

4.    Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i zainteresowanych stron oraz sprawności administracji publicznej

14 108 278

2 489 697

16 597 975

-

Łącznie:

56 544 651

9 978 470

66 523 121

25 080 000

Powrót

Wydarzenia


Lipiec 2020
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
29
30
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02

Ważne wydarzenia


2020-07-08, Online

Konsultacje indywidualne podczas 5. naboru wniosków

Więcej informacji >