Aktualności

Ostatnia aktualizacja: 2019.01.16

Dodatkowe 7 mln EUR z EFRR dla programu współpracy Interreg V-A Litwa-Polska

11 grudnia 2018 roku Komisja Europejska podjęła decyzję o zwiększeniu współfinansowania programu współpracy Interreg V-A Litwa-Polska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) o 7 000 000  EUR.  Obecny budżet programu na lata 2014-2020 wynosi 70 769 277 EUR, z czego wsparcie z EFRR to 60 153 883,00 EUR (85 % całkowitego budżetu). Wkład partnerów krajowych wynosi 10 615 394,00 EUR (15 % całkowitego budżetu). Decyzja Komisji znajduje  się tutaj

W okresie 2014 – 2020 głównym celem Programu jest wspieranie inteligentnego, zrównoważonego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu w obszarze granicznym poprzez współpracę transgraniczną. Program ma przyczyniać się do wzrostu regionalnego i poprawy jakości życia w ramach wzmocnionej współpracy transgranicznej między społeczeństwem a instytucjami na obszarze objętym wsparciem.

Powrót

Wydarzenia


Lipiec 2020
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
29
30
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02

Ważne wydarzenia


2020-07-15, Online

Konsultacje indywidualne podczas 5. naboru wniosków

Więcej informacji >