Aktualności

Ostatnia aktualizacja: 2021.04.30

Informacja o 14. posiedzeniu Wspólnego Komitetu Monitorującego

W dniu 28 kwietnia odbyło się posiedzenie on-line Wspólnego Komitetu Monitorującego Programu (WKM). Podczas spotkania Wspólny Sekretariat (WS) przedstawił przegląd działań Programu realizowanych w roku 2020 i do chwili obecnej, działania komunikacyjne, sytuację finansową Programu oraz wyzwania na rok 2021. Członkowie WKM zgłosili kilka pytań i pomysłów oraz przedyskutowali możliwe rozwiązania - niektóre z poruszonych kwestii dotyczyły kontroli na miejscu przeprowadzanych przez Wspólny Sekretariat, Dnia Współpracy Europejskiej oraz nowej strony internetowej Programu.

Ponadto, WKM zatwierdził zmiany w dokumencie programowym. Pomimo, że były podjęte przez Instytucję Zarządzającą i WST ogromne wysiłki w celu dotarcia do potencjalnych beneficjentów projektów, zainteresowanie tematami w ramach Priorytetu 2 (Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników) było bardzo ograniczone. Dlatego też, niewykorzystane fundusze Programu zostały przesunięte do projektów w ramach Priorytetu 3 (Promowanie włączenia społecznego, zwalczanie ubóstwa i wszelkiej dyskryminacji) i Priorytetu 4 (Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych władz publicznych i zainteresowanych stron oraz efektywnej administracji publicznej). Modyfikacje odzwierciedlają również zmiany w osiąganiu zaplanowanych wskaźników Programu oraz zmiany organizacyjne w instytucjach Programu.

Powrót

Wydarzenia


Maj 2021
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
26
27
28
29
30
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02
03
04
05
06

Ważne wydarzenia