Aktualności

Ostatnia aktualizacja: 2021.03.18

SPOTKANIE ZESPOŁU ZADANIOWEGO DS. PROGRAMOWANIA W CELU PRZYGOTOWANIA PROGRAMU WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ LITWA-POLSKA 2021-2027

9 lutego odbyło się on-line spotkanie członków  Zespołu Zadaniowego ds. Programowania (Programming Task Force - PTF) dotyczące przyszłego Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska. Było to pierwsze spotkanie w tym roku i już siódme spotkanie PTF.

Na spotkaniu został przedstawiony poprawiony projekt analizy potrzeb i potencjału pogranicza polsko-litewskiego przez wykonawców - firmę UAB Smart Continent LT. Analiza dostarcza opartej na dowodach diagnozy dla przygotowania programu współpracy transgranicznej INTERREG 2021-2027 pomiędzy Litwą i Polską oraz wskazuje możliwe korzyści, trendy współpracy, problemy i wyzwania obszaru przygranicznego. Członkowie PTF przedstawili swoje uwagi i podzielili się poglądami na temat projektu dokumentu. Wybrano następujące trzy priorytety, które będą przedmiotem szerszej dyskusji podczas przyszłych spotkań:

1) Bardziej ekologiczna, niskoemisyjna Europa poprzez promowanie czystej i sprawiedliwej transformacji energetycznej, zielonych i niebieskich inwestycji, gospodarki obiegu zamkniętego, adaptacji do klimatu oraz zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem (PO2),

2) Bardziej społeczna Europa wdrażająca europejski filar praw socjalnych (PO4),

3) Lepsze zarządzanie współpracą (Cel szczegółowy Interreg).

Kolejne spotkanie PTF zaplanowano na 9 marca br.

Powrót

Wydarzenia


Maj 2021
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
26
27
28
29
30
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02
03
04
05
06

Ważne wydarzenia