Aktualności

Ostatnia aktualizacja: 2021.03.18

SPOTKANIE ZESPOŁU ZADANIOWEGO DS. PROGRAMOWANIA W CELU PRZYGOTOWANIA PROGRAMU WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ LITWA-POLSKA 2021-2027

9 marca odbyło się on-line spotkanie Zespołu Zadaniowego ds. Programowania (Programming Task Force - PTF) dotyczące przyszłego Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska. Było to już ósme spotkanie PTF i drugie w tym roku.

Na spotkaniu zewnętrzni eksperci z firmy JSC Smart Continent LT zaprezentowali poprawioną wersję dokumentu, która zawierała główne poprawki i interwencje zgłoszone przez członków PTF. Po dyskusji PTF zatwierdziło dokument.

Analiza Potrzeb i Potencjału dostarcza opartej na dowodach diagnozy dla przygotowania programu współpracy transgranicznej Interreg 2021-2027 pomiędzy Litwą i Polską oraz wskazuje możliwe korzyści, trendy współpracy, problemy i wyzwania obszaru transgranicznego. Następujące trzy Cele Polityki zostały wybrane do dalszej analizy dla Programu Interreg Litwa Polska 2021-2027:

1. Bardziej ekologiczna, niskoemisyjna Europa poprzez promowanie czystej i sprawiedliwej transformacji energetycznej, zielonych i niebieskich inwestycji, gospodarki obiegowej, adaptacji do zmian klimatu oraz zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem (Cel polityki 2 (PO2));

2. Bardziej społeczna Europa wdrażająca europejski filar praw socjalnych (Cel polityki 4 (PO4));

3. Lepsze zarządzanie współpracą (Cel szczegółowy Interreg (ISO)).

Następne spotkanie PTF zaplanowano na 9 kwietnia.

Powrót

Wydarzenia


Kwiecień 2021
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
29
30
31
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
02
 – Spotkania Wspólnego Komitetu Monitorującego

Ważne wydarzenia


2021-04-28, On-line

Posiedzenie Wspólnego Komitetu Monitorującego

Więcej informacji >