Aktualności

Ostatnia aktualizacja: 2021.03.03

WYNIKI OCENY 5 PULI PROJEKTÓW W RAMACH 5. NABORU

Podczas posiedzenia w dniu 8 grudnia br.  Wspólny Komitet Monitorujący (WKM) podjął decyzje dotyczące oceny 20 ostatnich projektów złożonych w ramach 5. zaproszenia do składania wniosków. Została utworzona lista rankingowa projektów. Pomimo braku środków finansowych, Instytucja Zarządzająca Programem podjęła decyzję o wyborze i zakontraktowaniu dwóch pierwszych projektów, które uzyskały najwyższą ocenę.

Kwota przeznaczona na te dwa projekty wynosi ponad 1,3 mln euro.

 

 Nr projektu 

Tytuł projektu

Lider projektu

Liczba punktów

LT-PL-5R-407 

Poprawa transgranicznej opieki zdrowotnej w warunkach pandemii

Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku

78.5

LT-PL-5R-400

Rozwój współpracy litewskiej i polskiej Straży Granicznej

Państwowa Służba Straży Granicznej pod nadzorem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Litewskiej

76.75

 

4 projekty, które uzyskały wymaganą do zatwierdzenia liczbę punktów, zostały umieszczone na liście rezerwowej, która będzie ważna przez rok. Projekty z listy rezerwowej będą procedowane, jeżeli w następnym roku pojawią się dostateczne oszczędności w budżecie Programu.

Lp.

 Nr projektu 

Tytuł projektu

Lider projektu

Liczba punktów

1

LT-PL-5R-392

Wspólne działanie na rzecz odnowy społecznej po epidemii COVID-19 na pograniczu Litwy i Polski

Powiat Sejneński

74.25

2

LT-PL-5R-399

Odkryj, spróbuj, działaj!

Administracja Samorządu Miasta Druskininkay

72.75

3

LT-PL-5R-394

Bądź aktywny - włączaj się w życie społeczne

Administracja Samorządu Jonava

71

4

LT-PL-5R-401

Współpraca transgraniczna w celu szybkiego reagowania na zagrożenie epidemiologiczne

 Gmina Szypliszki

70.5

Powrót

Wydarzenia


Kwiecień 2021
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
29
30
31
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
02
 – Spotkania Wspólnego Komitetu Monitorującego

Ważne wydarzenia


2021-04-28, On-line

Posiedzenie Wspólnego Komitetu Monitorującego

Więcej informacji >