DRUGI NABÓR

Ostatnia aktualizacja: 2017.03.31

Drugi nabór wniosków (małe projekty) Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska wspierającego dwustronne projekty współpracy zostaje otwarty 20 marca 2017. Ostateczny termin składania wniosków to 22 maja 2017 r. godzina 16:00 czasu litewskiego. Wnioski muszą zostać dostarczone w wersji papierowej i elektronicznej do Wspólnego Sekretariatu Technicznego na adres Konstitucijos av 7, LT-09308, Wilno, Litwa. 

Nadrzędny cel Programu stanowi wspieranie inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego, który sprzyja włączeniu społecznemu na obszarze przygranicznym poprzez współpracę transgraniczną. Celem Programu jest wkład w regionalny rozwój i jakość życia poprzez współpracę transgraniczną między ludźmi i instytucjami na obszarze Programu.

Podczas drugiego naboru składać można wnioski, które przyczynią się do realizacji poniższych priorytetów:

1. Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami;

2. Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników;

3. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją;

4.Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i zainteresowanych stron oraz sprawności administracji publicznej.

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 85% całkowitych kosztów kwalifikowalnych, partnerzy projektu muszą wnieść natomiast 15% wkładu własnego. 

Szczegółowe informacje istotne dla drugiego naboru wniosków (małe projekty):

1. Wartość projektu: minimalna wartość całkowita projektu wynosi powyżej 10.000,00 (dziesięć tysięcy) euro, maksymalna wartość może wynieść 50.000,00 (pięćdziesiąt tysięcy) euro.

2. Suma kategorii budżetowych: “Wydatki na wyposażenie” oraz “Infrastruktura i roboty budowlane” (zwanych dalej – komponentem inwestycyjnym) nie może przekroczyć 30% całkowitego kwalifikowalnego budżetu projektu.

 

Podręcznik Programu obowiązujący dla drugiego naboru wniosków, w tym niezbędne załączniki (np. wzór wniosku aplikacyjnego, Wytyczne wypełnieniania wniosku aplikacyjnego itd.) znajdują się na stronie: www.lietuva-polska.eu w sekcji menu DOKUMENTY oraz TUTAJ 

WAŻNE!: Elektroniczna wersja formularza aplikacyjnego jest nadal przygotowywana i będzie dostępna w ciągu 2 tygodni. Do czasu jej udostępnienia potencjalni beneficjenci mogą zapoznać się z Formularzem Aplikacyjnym w wersji PDF.  

Wspólny Sekretariat oraz Regionalne Punkty Kontaktowe organizują szkolenia dla potencjalnych beneficjentów:

 

Litwa

4 kwietnia Kaunas (Hotel „Best Baltic Kaunas“, A.Mickevičiaus str. 28, Kaunas)

6 kwietnia Alytus (Alytus district administration, Pulko 21, Alytus)

11 kwietnia Trakai (Hotel “Trasalis”, Gedimino str. 26, Trakai)

 

Polska

5 kwietnia Ełk (BURSA II/Ośrodek Wspierania Inicjatyw Transgranicznych, 5A Sikorskiego st., Ełk)

6 kwietnia Białystok (Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 1, Białystok) 

 

Czas szkoleń to 10:30-14:00. Rejestracja na szkolenia dostępna jest TUTAJ

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z pracownikami Wspólnego Sekretariatu lub Regionalnych Punktów Kontaktowych. 

 

ZAKTUALIZOWANO 31.03.2017

Przygotowanie elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie dla drugiego otwartego naboru wniosków (dla Małych projektów) dobiegło końca, a gotowy program zostaje oddany do Państwa dyspozycji. Spakowana wersja (plik ZIP) jest dostępna tutaj:

 

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE 2 NABÓR

ZAŁĄCZNIK NR. 1 do Wniosku o Dofinansowanie (Budżet szczegółowy projektu)

 

W trakcie pierwszego naboru WS przygotował w formie video instrukcję używania elektronicznej wersji wniosku. Filmik pokazuje jak ściągnąć, zapisać, otworzyć i wypełnić elektroniczną wersję wniosku. Te same zasady obwiązują w drugim naborze, zachęcamy do obejrzenia video.

Prosimy zwrócić uwagę w trakcie kopiowania programu, iż system operacyjny komputera musi być zaktualizowany (np. Windows XP od pewnego czasu nie jest już systemem wspieranym przez firmę Microsoft i program może nie uruchomić się na tym systemie, tak więc zalecanym systemem jest przynajmniej Windows 7).

Pobrany pakiet w formacie ZIP należy wypakować w całości do dowolnego folderu (np. na Pulpicie). Program nie wymaga instalacji i uruchamia się po kliknięciu pliku „APPLICATION.exe”.

 

W razie problemów lub pytań związanych z elektroniczną wersją wniosku o dofinansowanie, prosimy o kontakt z WS lub RPK.

 

 

Wydarzenia


Grudzień 2022
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
28
29
30
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01

Ważne wydarzenia