TRZECI NABÓR

Ostatnia aktualizacja: 2018.06.15

Trzeci otwarty nabór wniosków Programu współpracy Interreg V-A Litwa-Polska, wspierającego projekty dwustronne, zostaje otwarty 3 kwietnia 2018 roku. Ostateczny termin składania wniosków mija 28 czerwca 2018 roku o godzinie 16:00 czasu litewskiego (GMT +02:00). Wnioski muszą zostać fizycznie dostarczone do Wspólnego Sekretariatu Technicznego na adres Konstitucijos pr. 7, LT-09308, Wilno, Litwa, łącznie z wersją elektroniczną najpóźniej w wyżej wymienionym terminie.

 

Nadrzędny cel Programu stanowi wspieranie inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego, który sprzyja włączeniu społecznemu na obszarze przygranicznym poprzez współpracę transgraniczną. Program ukierunkowany jest na wkład w rozwój regionalny i poprawę jakości życia poprzez współpracę transgraniczną między ludźmi i instytucjami na obszarze Programu.

 

W trzecim otwartym naborze mogą być składane wnioski, które przyczynią się do realizacji poniższych priorytetów:

Priorytet 1. Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami;

Priorytet 2. Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników;

Priorytet 4. Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i zainteresowanych stron oraz sprawności administracji publicznej.

 

WAŻNE! Nabór nie obejmuje Priorytetu 3 Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją, ponieważ wszystkie fundusze w ramach Priorytetu 3 zostały rozdzielone podczas pierwszego i drugiego naboru wniosków.

 

Szczególnie oczekiwane z punktu widzenia Programu są projekty dwustronne przyczyniające się do realizacji celu szczegółowego 2.2. Zmniejszenie bezrobocia przez skoordynowane inicjatywy transgraniczne na rzecz zatrudnienia oraz osiągnięcia wskaźników produktu:

2.2.O.1. Liczba uczestników wspólnych lokalnych inicjatyw na rzecz zatrudnienia i wspólnych szkoleń (wspólny); 

2.2.O.2. Liczba uczestników inicjatyw na rzecz mobilności transgranicznej (wspólny);

 

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) wynosi 85% całkowitych kwalifikowalnych kosztów projektu, natomiast partnerzy projektu muszą wnieść wkład własny w wysokości 15%.  Minimalny całkowity budżet projektu to ponad 50 000,00 euro, zaś maksymalny całkowity budżet projektu wynosi 1 milion euro.

 

Podręcznik Programu, mający zastosowanie do 3 naboru wniosków, w tym niezbędne załączniki (np. wzór wniosku o dofinansowanie, Wytyczne wypełniania wniosku o dofinansowanie, itp.) oraz szczegółowe wymagania dotyczące trzeciego naboru są dostępne na stronie internetowej: www.lietuva-polska.eu w zakładce DOKUMENTY oraz TUTAJ.

 

 

Zaktualizowano 06.04.2018

Zaktualizowany Wniosek o dofinansowanie dla 3 naboru wniosków w formie elektronicznej jest gotowy do pobrania. Pliki zapisane w formacie ZIP są dostępne tutaj:  

 

Wniosek o dofinansowanie dla 3 naboru 

Załącznik nr 1 do Wniosku o dofinansowanie (Szczegółowy budżet projektu)

Załącznik nr 1 do Podręcznika Programu (Porozumienie partnerskie w formacie Word)

Załącznik nr 1 do Wytycznych wypełniania wniosku o dofinansowanie (informacja o środowiskowych uwarunkowaniach tylko dla Litewskich partnerów) 

Wspólny Sekretariat przygotował specjalny przewodnik dla potencjalnych beneficjentów z 1 naboru wniosków o korzystaniu z elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie – krótki film instruktażowy o tym jak pobrać, zapisać, otworzyć i wypełnić wniosek o dofinansowanie w wersji elektronicznej. Takie same zasady obowiązują również w 3 naborze wniosków, dlatego również teraz można korzystać z tego filmu instruktażowego. 

 

 

Należy pamiętać, że do poprawnej instalacji i korzystania z elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie, w komputerze musi być zainstalowany system operacyjny przynajmniej  Windows 7.  

Pobrane pliki w formacie ZIP powinny być rozpakowane całkowicie do folderu na dysku twardym (np. na pulpicie). Program nie wymaga instalacji, uruchamia sie po kliknięciu pliku "APPLICATION.exe."

W przypadku dodatkowych pytań lub problemów związanych z elektroniczną wersją wniosku o dofinansowanie, prosimy o kontakt Wspólny Sekretariat Techniczny. 

 

Wspólny Sekretariat i Regionalne Punkty Kontaktowe organizują szkolenia dla potencjalnych beneficjentów:

Litwa

24 kwietnia 2018 r. w Birštonas, Hotel Vytautas Mineral Spa, Karalienės Barboros al. 2, Birštonas  

Rejestracja TUTAJ 

 

Polska

26 kwietnia 2018 r. w Giżycku (Hotel Wodnik, 3-go Maja street 2, Giżycko)

26 kwietnia 2018 r. w Białymstoku (budynek Urzędu Marszałkowskiego, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 1 (sala 115), Białystok 

Rejestracja TUTAJ

 

Czas szkolenia: 10:00 – 13:00. 

W przypadku dodatkowych pytań, prosimy o kontakt z pracownikami Wspólnego Sekretariatu lub Regionalnych Punktów Kontaktowych.  

 

 

Wydarzenia


Grudzień 2022
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
28
29
30
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01

Ważne wydarzenia