pl
  • Początek
  • >
  • WARSZTATY TECHNICZNE W CELU OMÓWIENIA MOŻLIWOŚCI ROZWOJU TRANSGRANICZNYCH PROJEKTÓW TURYSTYCZNYCH

WARSZTATY TECHNICZNE W CELU OMÓWIENIA MOŻLIWOŚCI ROZWOJU TRANSGRANICZNYCH PROJEKTÓW TURYSTYCZNYCH

2023-04-26

Uprzejmie zapraszamy na warsztaty techniczne poświęcone omówieniu możliwości przygotowania transgranicznych projektów turystycznych, które mogą ubiegać się o wsparcie z Programu Interreg Litwa-Polska 2021-2027. Organizacja warsztatów wiąże się z trwającą aktualizacją Programu, związaną m.in. ze zwiększeniem jego budżetu i skierowaniem wsparcia na projekty o istotnym oddziaływaniu na rozwój turystyki transgranicznej, w tym m.in. w ramach tzw. operacji o strategicznym znaczeniu. Takie projekty, spełniające wymogi Programu, będą mogły dysponować większym budżetem niż projekty regularne, a ich wybór odbędzie się na odrębnych zasadach.

Warsztaty adresowane są do wszystkich podmiotów, które działają w granicach Turystycznego Transgranicznego Obszaru Funkcjonalnego na pograniczu polsko-litewskim (po stronie polskiej – miasto Sejny oraz gminy: Wiżajny, Rutka Tartak, Szypliszki, Puńsk, Jeleniewo, Sejny, Krasnopol, Giby; po stronie litewskiej – rejony: wyłkowyski, kalwaryjski i łoździejski), a także na terenie Subregionu Ełckiego.

Warsztaty zostaną przeprowadzone przez dr hab. Joannę Kurowską-Pysz, kierującą pracami nad przygotowaniem raportu dotyczącego utworzenia Turystycznego Transgranicznego Obszaru Funkcjonalnego na pograniczu polsko-litewskim (2021). W marcu 2023 r. dr hab. Joanna Kurowska-Pysz została wyznaczona przez Komisję Europejską jako ekspert odpowiedzialny za identyfikację transgranicznych projektów turystycznych w granicach opisanego wyżej obszaru.

Warsztat w języku litewskim odbędzie się w dniu 11 maja o godz. 11.00 (czasu litewskiego) w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego Rejonu Łoździeje pod adresem: Vilniaus g. 1, 67106 Lazdijai, II piętro, sala posiedzeń rady.

Warsztat w języku polskim odbędzie się w dniu 12 maja o godz. 10.00 (czasu polskiego) w sali kinowej Ośrodka Kultury w Sejnach, ul. 1 Maja 17.

Program warsztatu:

1.Przedstawienie konceptów rozwoju turystyki w ramach Turystycznego Transgranicznego Obszaru Funkcjonalnego na pograniczu polsko-litewskim w kontekście identyfikacji potencjału i możliwego wsparcia projektów turystycznych z Programu Interreg Litwa-Polska 2021-2027 – dr hab. Joanna Kurowska-Pysz

2.Omówienie warunków ubiegania się o wsparcie dla projektów turystycznych w ramach Programu Interreg Litwa-Polska 2021-2027 – przedstawiciele Regionalnego Punktu Kontaktowego Programu Interreg Litwa-Polska 2021-2027 (Sejny) oraz przedstawiciele Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu (Łoździeje)
3.Omówienie formularza zgłoszenia propozycji transgranicznego projektu turystycznego,
o potencjalnie wysokim wpływie rozwój turystyki transgranicznej, w tym m.in. ubiegającego się o status tzw. operacji o strategicznym znaczeniu – dr hab. Joanna Kurowska-Pysz
4.Odpowiedzi na pytania – dr hab. Joanna Kurowska-Pysz oraz  przedstawiciele Regionalnego Punktu Kontaktowego Programu Interreg Litwa-Polska 2021-2027 (Sejny) i przedstawiciele Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu (Łoździeje)

5.Indywidualne konsultacje propozycji transgranicznych projektów turystycznych – dr hab. Joanna Kurowska-Pysz oraz  przedstawiciele Regionalnego Punktu Kontaktowego Programu Interreg Litwa-Polska 2021-2027 (Sejny) i przedstawiciele Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu (Łoździeje).

Wszystkich zainteresowanych udziałem w warsztatach prosimy o wypełnienie poniższego formularza rejestracyjnego w terminie do dnia 9 maja br.

https://forms.gle/xNMUphLg7tV8BfTm6

Rejestrując się na wydarzenie poprzez formularz, wyrażam zgodę na przetwarzanie przekazanych danych osobowych przez osobę odpowiedzialną za aktualizację raportu TCBFA.

Dodatkowe informacje o warsztatach można uzyskać bezpośrednio od ekspertki – dr hab. Joanny Kurowskiej-Pysz, pod adresem e-mail: jkurowska@kreatus.eu.

Zapraszamy do udziału w warsztatach.

Zapisz się do newslettera

Zapisz się do Newslettera

Wyrażam zgodę na wykorzystanie podanego przeze mnie adresu e-mail do otrzymywania biuletynów.