Beneficjenci

Ostatnia aktualizacja: 2019.03.18

Projekty wybrane do dofinansowania w ramach Programu muszą uwzględniać uczestnictwo beneficjentów zarówno z Litwy jak i Polski (t.j. każda aplikacja projektowa powinna być złożona przez co najmniej dwóch beneficjentów - jednego z Litwy oraz jednego z Polski). Każdy wdrażany projekt musi uwzględniać zasadę uczestnictwa beneficjenta wiodącego.

Beneficjentami kwalifikowalnymi do uczestnictwa w projektach współfinansowanych z Programu będą następujące instytucje:

  • Organy administracji publicznej (instytucje państwowe, władze regionalne i lokalne);
  • Podmioty prawa publicznego (podmioty podlegające prawu publicznemu lub prywatnemu i spełniające określone warunki);
  • Organizacje pozarządowe.

Szczegółowe informacje dotyczące kwalifikowalności beneficjentów zostaną umieszczone w Podręczniku Programu, który zostanie opublikowany wraz z Pakietem Aplikacyjnym. 

 

Wydarzenia


Grudzień 2022
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
28
29
30
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01

Ważne wydarzenia