Materiały szkoleniowe pierwszego naboru

Ostatnia aktualizacja: 2018.03.15

SEMINARIUM DOTYCZĄCE RAPORTOWANIA ZATWIERDZONYCH PROJEKTÓW Z 1 NABORU WNIOSKÓW

Seminarium dotyczące raportowania zatwierdzonych projektów z 1 naboru wniosków odbyło się w Suwałkach, 5 grudnia 2017. Łącznie wzięło w nim udział 109 osób z Instytucji beneficjentów oraz 17 przedstawicieli Programu (Wspólny Sekretariat Techniczny, Regionalne Punkty Kontaktowe oraz Kontrolerzy Pierwszego Stopnia). 

Materiały ze szkolenia w językach narodowych dostępne są tutaj:

 

Polski

Litewski

 

SEMINARIUM DLA PROJEKTÓW ZATWIERDZONYCH W I NABORZE WNIOSKÓW 

Seminarium dla beneficjentów projektów zatwierdzonych w ramach I naboru wniosków w Programie Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska odbyło się 9 marca 2017 roku w Druskiennikach na Litwie. 

Łącznie 139 beneficjentów i 17 przedstawicieli instytucji programu (Wspólnego Sekretariatu, Regionalnych Punktów Kontaktowych, Instytucji Zarządzającej, Kontroli Pierwszego Stopnia) wzięło udział w wydarzeniu.

 

Materiały z prezentacjami w językach narodowych są dostępne tutaj:

 

Polski

Litewski

 

Wydarzenia


Grudzień 2021
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
29
30
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02
 – Wydarzenia Programu
 – Wydarzenia w Programie Interreg

Ważne wydarzenia


2021-12-14, On-line

Programming Task Force post 2020 Meeting

Więcej informacji >
2021-12-17, Vilnius

Szkolenia z zakresu komunikacji

Więcej informacji >