Materiały szkoleniowe tvzeciego naboru

Ostatnia aktualizacja: 2019.06.04

SEMINARIUM DLA PROJEKTÓW ZATWIERDZONYCH W III NABORZE WNIOSKÓW 

Seminarium dla beneficjentów projektów zatwierdzonych w ramach III naboru wniosków w Programie Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska odbyło się 28 kwietnia 2019 roku w Druskiennikach na Litwie. 

Łącznie 84 beneficjentów i 14 przedstawicieli instytucji programu (Wspólnego Sekretariatu, Regionalnych Punktów Kontaktowych, Instytucji Zarządzającej, Kontroli Pierwszego Stopnia) wzięło udział w wydarzeniu.

 

Materiały z prezentacjami w językach narodowych są dostępne tutaj:

 

Polski (pierwsza część) (druga część)

Litewski (pierwsza część) (druga część) (część trzecia)

 

Wydarzenia


Grudzień 2022
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
28
29
30
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01

Ważne wydarzenia