lt
Bendradarbiavimas siekiant tvarios ateities

Bendrasis 2021-2027 m. Interreg VI A Lietuvos-Lenkijos programos tikslas – gerinti pasienio bendruomenių gerovę per tarpvalstybinį bendradarbiavimą ir tvarų Lietuvos ir Lenkijos pasienio teritorijos kultūros ir gamtos paveldo naudojimą.

Naujienos

2024-03-13
Interreg VI-A Lietuvos ir Lenkijos programos Jungtinis sekretoriatas ieško nepriklausomų ekspertų iš Lietuvos, Lenkijos ir kitų ES valstybių narių, kurie padėtų atlikti paraiškų kokybės vertinimą.
2024-03-07
Neperkančiųjų organizacijų pirkimų, skirtų 2021–2027 metų Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo (Interreg) programų projektams įgyvendinti, taisyklės
Programa skaičiais
10
Programos regionų
3,2M
Programos teritorijos populiacija
125M
Bendras programos biudžetas
4
Prioritetai
Programos prioritetai
Aplinkos gerovės skatinimas ir krizių valdymo stiprinimas
Fizinės, emocinės ir kultūrinės gerovės skatinimas
Vietos, regioninių ir nacionalinių suinteresuotųjų šalių bendradarbiavimo stiprinimas
Susisiekimo gerinimas
Užsiprenumeruokite naujienlaiškį

Prenumeruokite naujienlaiškį

Sutinku, kad mano įvestas el. paštas būtų naudojamas naujienlaiškiams gauti.