pl
Współpraca na rzecz zrównoważonej przyszłości

Głównym celem Programu Współpracy Transgranicznej Interreg VI-A Litwa-Polska 2021-2027 jest poprawa dobrostanu społeczności transgranicznych poprzez współpracę transgraniczną oraz zrównoważone wykorzystanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego obszaru transgranicznego Litwy i Polski.

Aktualności

2023-10-03
Dowiedz się, co zostało omówione podczas 3. posiedzenia KM
2023-09-27
Do dofinansowania w ramach Programu zakwalifikowano 24 wnioski.
2023-09-22
Poszukujemy zmotywowanego specjalisty ds. finansów z dobrą znajomością języka litewskiego/polskiego i angielskiego oraz solidną wiedzą na temat unijnego i litewskiego/polskiego prawodawstwa związanego z Europejskimi Funduszami Strukturalnymi i Inwestycyjnymi.
Program w liczbach
8
Regiony
2,4M
Populacja programu
57,1M
Budżet programu
3
Priorytety programu
Priorytety programu
Promowanie dobrostanu środowiskowego
Promowanie dobrostanu fizycznego, emocjonalnego i kulturowego
Wzmacnianie współpracy między lokalnymi zainteresowanymi stronami
Zapisz się do newslettera

Zapisz się do Newslettera

Wyrażam zgodę na wykorzystanie podanego przeze mnie adresu e-mail do otrzymywania biuletynów.