pl
Współpraca na rzecz zrównoważonej przyszłości

Głównym celem Programu Współpracy Transgranicznej Interreg VI-A Litwa-Polska 2021-2027 jest poprawa dobrostanu społeczności transgranicznych poprzez współpracę transgraniczną oraz zrównoważone wykorzystanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego obszaru transgranicznego Litwy i Polski.

Aktualności

2023-03-15
Prosimy o wypełnienie kwestionariusza i podzielenie się swoimi pomysłami, spostrzeżeniami i rekomendacjami, które pomogą nam ukształtować strukturę dla opracowywania Operacji o Znaczeniu Strategicznym (OSI), które będą realizowane w ramach programu Współpracy Transgranicznej Interreg VI-A Litwa-Polska.
2023-03-14
Program Interreg VI-A Litwa-Polska 2021-2027 zaprasza na serię konsultacji indywidualnych dla potencjalnych beneficjentów I naboru wniosków, które odbywać się będą online (platforma ZOOM) lub w biurze WST w Wilnie we wtorki i czwartki do 27 kwietnia.
2023-03-10
W dniu 7 marca 2023 roku Program zorganizował w Suwałkach szkolenie dla potencjalnych wnioskodawców 1. naboru.
Program w liczbach
8
Regiony
2,4M
Populacja programu
57,1M
Budżet programu
3
Priorytety programu
Priorytety programu
Promowanie dobrostanu środowiskowego
Promowanie dobrostanu fizycznego, emocjonalnego i kulturowego
Wzmacnianie współpracy między lokalnymi zainteresowanymi stronami
Zapisz się do newslettera

Zapisz się do Newslettera

Wyrażam zgodę na wykorzystanie podanego przeze mnie adresu e-mail do otrzymywania biuletynów.