pl
Współpraca na rzecz zrównoważonej przyszłości

Głównym celem Programu Współpracy Transgranicznej Interreg VI-A Litwa-Polska 2021-2027 jest poprawa dobrostanu społeczności transgranicznych poprzez współpracę transgraniczną oraz zrównoważone wykorzystanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego obszaru transgranicznego Litwy i Polski.

Program w liczbach
8
Regionów
3,2M
Populacja programu
125M
Budżet programu
4
Priorytety programu
Priorytety programu
Promowanie dobrostanu środowiskowego i wzmacnianie zarządzania kryzysowego
Promowanie dobrostanu fizycznego, emocjonalnego i kulturowego
Wzmacnianie współpracy między interesariuszami na poziomie lokalnym, regionalnym oraz krajowym
Zapisz się do newslettera

Zapisz się do Newslettera

Wyrażam zgodę na wykorzystanie podanego przeze mnie adresu e-mail do otrzymywania biuletynów.