pl
Współpraca na rzecz zrównoważonej przyszłości

Głównym celem Programu Współpracy Transgranicznej Interreg VI-A Litwa-Polska 2021-2027 jest poprawa dobrostanu społeczności transgranicznych poprzez współpracę transgraniczną oraz zrównoważone wykorzystanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego obszaru transgranicznego Litwy i Polski.

Aktualności

2024-02-12
Regionalny Punkt Kontaktowy Programu w Olsztynie zaprasza potencjalnych wnioskodawców drugiego naboru wniosków na indywidualne konsultacje które organizowane są w trybie ciągłym w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ul. Kościuszki 89/91 lub online
2024-02-02
Regionalny Punkt Kontaktowy Programu Interreg VI-A Litwa-Polska 2021-2027 (RPK) zaprasza  potencjalnych wnioskodawców 2. naboru wniosków na indywidualne konsultacje które odbędą się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku przy ul. Poleskiej 89 w dniach 5-12 lutego 2024 r. 
2024-02-02
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Republiki Litewskiej podpisało pierwszych pięć umów o dofinansowanie projektów w ramach Programu Współpracy Interreg VI-A Litwa-Polska 2021-2027.
Program w liczbach
8
Regiony
2,4M
Populacja programu
57,1M
Budżet programu
3
Priorytety programu
Priorytety programu
Promowanie dobrostanu środowiskowego
Promowanie dobrostanu fizycznego, emocjonalnego i kulturowego
Wzmacnianie współpracy między lokalnymi zainteresowanymi stronami
Zapisz się do newslettera

Zapisz się do Newslettera

Wyrażam zgodę na wykorzystanie podanego przeze mnie adresu e-mail do otrzymywania biuletynów.