pl

Pierwszy nabór

Pierwszy nabór wniosków Programu Interreg VI-A Litwa-Polska 2021-2027 jest otwarty od 9 stycznia 2023 r. i zostanie zamknięty 28 kwietnia 2023 r. o godz. 17.00 (czasu litewskiego).

Wnioskodawcy muszą wypełnić formularz zgłoszeniowy poprzez Wspólny Elektroniczny System Monitorowania (JEMS) online na stronie jems.lietuva-polska.eu. Brane pod uwagę będą wyłącznie formularze zgłoszeniowe złożone za pośrednictwem portalu JEMS!

Pakiet aplikacyjny

Wytyczne dla 1. naboru

Podręcznik Programu dla 1. naboru (PP)

Dodatkowe informacje dla polskich beneficjentów z sektora NGO: Wsparcie finansowe na pokrycie wydatków kwalifikowalnych, w części odpowiadającej dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w walucie EUR.

Materiały szkoleniowe

Slajdy z seminarium internetowego dla potencjalnych wnioskodawców w ramach pierwszego naboru wniosków

Zapisz się do newslettera

Zapisz się do Newslettera

Wyrażam zgodę na wykorzystanie podanego przeze mnie adresu e-mail do otrzymywania biuletynów.