pl
  • Początek
  • >
  • 1. Nabór wniosków o dofinansowanie

1. Nabór wniosków o dofinansowanie

Pierwszy nabór wniosków Programu Interreg VI-A Litwa-Polska 2021-2027 był otwarty od 9 stycznia 2023 r. do 28 kwietnia 2023 r.

 

I NABÓR W LICZBACH

 

Wnioskodawcy mieli wypełnić formularz zgłoszeniowy poprzez Wspólny Elektroniczny System Monitorowania (JEMS) online na stronie jems.lietuva-polska.eu.

Pakiet aplikacyjny

Wytyczne dla 1. naboru

Podręcznik Programu dla 1. naboru (PP)

Dodatkowe informacje dla polskich beneficjentów z sektora NGO: Wsparcie finansowe na pokrycie wydatków kwalifikowalnych, w części odpowiadającej dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w walucie EUR.

Poradnik w zakresie uproszczonego rozliczania wydatków dla polskich beneficjentów programów Interreg 2021-2027

Materiały szkoleniowe (webinar)

Prezentacja z webinaru, który odbył się 7 lutego 2023 r.

Nagrywanie prezentacji “General information about the Programme”

Nagrywanie prezentacji “General requirements for the 1st Call for Proposals”

Nagrywanie prezentacji “Budget planning”

Nagrywanie prezentacji “Application procedure”

Materiały szkoleniowe (szkolenie w Suwałkach)

Prezentacja w języku polskim

Prezentacja w języku litewskim

Zapisz się do newslettera

Zapisz się do Newslettera

Wyrażam zgodę na wykorzystanie podanego przeze mnie adresu e-mail do otrzymywania biuletynów.