pl

Pierwszy nabór

Pierwszy nabór wniosków Programu Interreg VI-A Litwa-Polska 2021-2027 jest otwarty od 9 stycznia 2023 r. i zostanie zamknięty 28 kwietnia 2023 r. o godz. 17.00 (czasu litewskiego).

Wnioskodawcy muszą wypełnić formularz zgłoszeniowy poprzez Wspólny Elektroniczny System Monitorowania (JEMS) online na stronie jems.lietuva-polska.eu. Brane pod uwagę będą wyłącznie formularze zgłoszeniowe złożone za pośrednictwem portalu JEMS!

Pakiet aplikacyjny

Wytyczne dla 1. naboru

Podręcznik Programu dla 1. naboru (PP)

Dodatkowe informacje dla polskich beneficjentów z sektora NGO: Wsparcie finansowe na pokrycie wydatków kwalifikowalnych, w części odpowiadającej dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w walucie EUR.

Poradnik w zakresie uproszczonego rozliczania wydatków dla polskich beneficjentów programów Interreg 2021-2027

Materiały szkoleniowe (webinar)

Prezentacja z webinaru, który odbył się 7 lutego 2023 r.

Nagrywanie prezentacji “General information about the Programme”

Nagrywanie prezentacji “General requirements for the 1st Call for Proposals”

Nagrywanie prezentacji “Budget planning”

Nagrywanie prezentacji “Application procedure”

Materiały szkoleniowe (szkolenie w Suwałkach)

Prezentacja w języku polskim

Prezentacja w języku litewskim

Zapisz się do newslettera

Zapisz się do Newslettera

Wyrażam zgodę na wykorzystanie podanego przeze mnie adresu e-mail do otrzymywania biuletynów.