pl
O programie

Głównym celem Programu Współpracy Transgranicznej Interreg VI-A Litwa-Polska 2021-2027 jest poprawa dobrostanu społeczności transgranicznych poprzez współpracę transgraniczną oraz zrównoważone wykorzystanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego obszaru transgranicznego Litwy i Polski.

Obszar
5 południowo-zachodnich okręgów Litwy
3 północno-wschodnie podregiony Polski
Całkowita powierzchnia obszaru Programu wynosi 49.434,00 km2
Populacja obszaru 2 355 321
Budżet programu
57.133.546 €
Całkowita kwota przeznaczona na wdrażanie Programu
45.706.836 €
Wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
11.426.710 €
Współfinansowanie krajowe
Priorytety programu
Promowanie dobrostanu środowiskowego
Promowanie dobrostanu fizycznego, emocjonalnego i kulturowego
Wzmacnianie współpracy między lokalnymi zainteresowanymi stronami
Zarządzanie Programem

Zarządzanie Programem składa się z:

KM
Komitetu Monitorującego
IZ
Instytucji Zarządzającej
IK
Instytucji Krajowej
IA
Instytucji Audytowej
WS
Wspólnego Sekretariatu
RPK
Regionalnych Punktów Kontaktowych
KK
Kontrolerów Krajowych
Zapisz się do newslettera

Zapisz się do Newslettera

Wyrażam zgodę na wykorzystanie podanego przeze mnie adresu e-mail do otrzymywania biuletynów.