pl
  • Początek
  • >
  • Operacje o znaczeniu strategicznym

Operacje o znaczeniu strategicznym

Ograniczony nabór wniosków na operacje o znaczeniu strategicznym (OSI) w ramach Programu Interreg VI-A Litwa-Polska 2021-2027 jest otwarty od 1 marca 2024 r. i potrwa do 31 maja 2024 r., godz. 16:00 czasu litewskiego / 15:00 czasu polskiego.

Rozpoczęty nabór jest ograniczony do 6 OSI, przedłożonych Grupie Zadaniowej do spraw aktualizacji Programu, a następnie przedstawionych Komitetowi Monitorującemu, ze względu na ich strategiczne znaczenie dla dalszego rozwoju obszaru transgranicznego.

Lista OSI:

– RSO2.7 – współpraca służb przeciwpożarowych (Lider projektu: Regionalny Oddział Straży Pożarnej w Kownie oraz Departament ds. Bezpieczeństwa działający w strukturze Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Repibliki Litewskiej)

– RSO3.2 – modernizacja dróg (Lider projektu: Powiat sejneński)

– RSO4.6 – stworzenie wspólnej marki obszaru transgranicznego jako atrakcyjnego miejsca dla zrównoważonej turystyki, przy jednoczesnym zwróceniu uwagi na politykę środowiskową UE. (Liderzy projektów: Miasto Giżycko, Gmina Gołdap, Stowarzyszenie Euroregion Niemen)

– ISO7.4 – współpraca służb straży granicznej (Lider projektu: Służba Ochrony Granicy Państwowej działająca w strukturze Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Litewskiej)

Zapisz się do newslettera

Zapisz się do Newslettera

Wyrażam zgodę na wykorzystanie podanego przeze mnie adresu e-mail do otrzymywania biuletynów.