pl

I NABÓR W LICZBACH

2023-05-04

W dniu 28 kwietnia 2023 r. zakończył się I nabór wniosków Programu Interreg VI-A Litwa-Polska 2021-2027. Wpłynęło 131 wniosków.

Złożono 26 wniosków w ramach Priorytetu 1 „Promowanie dobrostanu środowiskowego”, 70 wniosków – w ramach Priorytetu 2 „Promowanie dobrostanu fizycznego, emocjonalnego i kulturalnego” oraz 35 wniosków – w ramach Priorytetu 3 „Wzmacnianie współpracy lokalnych interesariuszy”.

Złożone wnioski przejdą teraz weryfikację formalną, a następnie ocenę jakościową. Kontraktowanie wybranych projektów planowane jest na grudzień 2023 roku.

Zapisz się do newslettera

Zapisz się do Newslettera

Wyrażam zgodę na wykorzystanie podanego przeze mnie adresu e-mail do otrzymywania biuletynów.