pl
2024-03-13
Wspólny Sekretariat Programu Współpracy (Interreg VI-A) Litwa-Polska poszukuje ekspertów do wsparcia oceny jakościowej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach naborów wniosków w perspektywie finansowej 2021-2027
2024-03-05
Dowiedz się więcej o złożonych aplikacjach!
2024-03-04
III naboru wniosków Programu (na projekty regularne) planowany jest na okres Maj-Lipiec 2024.
2024-02-29
8 aplikacji złożono w ramach Priorytetu 1 “Promowanie dobrostanu środowiskowego i wzmacnianie zarządzania kryzysowego", 34 aplikacje – w ramach Priorytetu 2 “Promowanie dobrostanu fizycznego, emocjonalnego i kulturowego”, z kolei 17 aplikacji w ramach Priorytetu 3 "Wzmacnianie współpracy między interesariuszami na poziomie lokalnym, regionalnym oraz krajowym”.
2024-02-12
Regionalny Punkt Kontaktowy Programu w Olsztynie zaprasza potencjalnych wnioskodawców drugiego naboru wniosków na indywidualne konsultacje które organizowane są w trybie ciągłym w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ul. Kościuszki 89/91 lub online
2024-02-02
Regionalny Punkt Kontaktowy Programu Interreg VI-A Litwa-Polska 2021-2027 (RPK) zaprasza  potencjalnych wnioskodawców 2. naboru wniosków na indywidualne konsultacje które odbędą się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku przy ul. Poleskiej 89 w dniach 5-12 lutego 2024 r. 
2024-02-02
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Republiki Litewskiej podpisało pierwszych pięć umów o dofinansowanie projektów w ramach Programu Współpracy Interreg VI-A Litwa-Polska 2021-2027.
2024-01-17
Celem Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej jest wsparcie polskich beneficjentów z sektora NGO w programach Interreg.
Zapisz się do newslettera

Zapisz się do Newslettera

Wyrażam zgodę na wykorzystanie podanego przeze mnie adresu e-mail do otrzymywania biuletynów.