pl
  • Początek
  • >
  • ANKIETA DOTYCZĄCA OKREŚLENIA ZAKRESU OPERACJI O ZNACZENIU STRATEGICZNYM

ANKIETA DOTYCZĄCA OKREŚLENIA ZAKRESU OPERACJI O ZNACZENIU STRATEGICZNYM

2023-03-15

Prosimy o wypełnienie kwestionariusza i podzielenie się swoimi pomysłami, spostrzeżeniami i rekomendacjami, które pomogą nam ukształtować strukturę dla opracowywania Operacji o Znaczeniu Strategicznym (OSI), które będą realizowane w ramach programu Współpracy Transgranicznej Interreg VI-A Litwa-Polska.

Naszym celem jest zebranie nowych pomysłów na projekty o silnej wartości dodanej i wpływie na cały region przygraniczny objęty Programem.

Ankieta znajduje się tutaj. Prosimy o wypełnienie do 20 marca, 13.00 (czasu litewskiego).

Opis zamierzonych OSI znajduje się w Załączniku 3 do Dokumentu Programowego Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska VI-A oraz na końcu ankiety – proszę pamiętać, że są to ogólne wytyczne, które mogą zostać zmodyfikowane w przyszłości w zależności od odpowiedzi otrzymanych od interesariuszy.

Z góry bardzo dziękujemy za współpracę!

Zapisz się do newslettera

Zapisz się do Newslettera

Wyrażam zgodę na wykorzystanie podanego przeze mnie adresu e-mail do otrzymywania biuletynów.