pl
  • Początek
  • >
  • PIERWSZY NABÓR WNIOSKÓW ROZPOCZĘTY!

PIERWSZY NABÓR WNIOSKÓW ROZPOCZĘTY!

2023-01-09 | Uncategorized

W ramach Programu Interreg VI-A Litwa-Polska 2021-2027 ogłoszono pierwszy nabór wniosków. Nabór potrwa od 9 stycznia 2023 r. do 28 kwietnia 2023 roku do godziny 17.00 (czasu litewskiego).

Wnioskodawcy muszą wypełnić Formularz Zgłoszeniowy poprzez Wspólny Elektroniczny System Monitorowania (JEMS) online na stronie www.jems.lietuva-polska.eu. Brane pod uwagę będą wyłącznie formularze zgłoszeniowe złożone za pośrednictwem portalu JEMS.

Poziom dofinansowania z EFRR wynosi do 80%. Beneficjenci są zobowiązani do zapewnienia wymaganego współfinansowania.

W pierwszym naborze wnioski można składać w ramach trzech priorytetów Programu. Bardziej szczegółowe informacje znajdują się w  Wytycznych.

Każdy projekt musi mieć co najmniej jednego partnera z każdego kraju (Litwy i Polski).

Więcej informacji na temat naboru i dokumentów aplikacyjnych znajduje się w sekcji Aplikowanie na stronie internetowej Programu.

Dodatkowe informacje dla polskich beneficjentów z sektora NGO: Wsparcie finansowe na pokrycie wydatków kwalifikowalnych, w części odpowiadającej dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w walucie EUR.

W lutym Wspólny Sekretariat zorganizuje szkolenia informacyjne dla potencjalnych wnioskodawców na Litwie i w Polsce. Więcej informacji oraz daty szkoleń zostaną podane wkrótce.

Zapisz się do newslettera

Zapisz się do Newslettera

Wyrażam zgodę na wykorzystanie podanego przeze mnie adresu e-mail do otrzymywania biuletynów.