pl
 • Początek
 • >
 • Wspólny Sekretariat poszukuje ekspertów do wsparcia oceny jakościowej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach naborów wniosków w perspektywie finansowej 2021-2027

Wspólny Sekretariat poszukuje ekspertów do wsparcia oceny jakościowej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach naborów wniosków w perspektywie finansowej 2021-2027

2024-03-13

Wspólny Sekretariat Programu Współpracy (Interreg VI-A) Litwa-Polska poszukuje niezależnych ekspertów z Litwy, Polski i innych państw członkowskich UE do wsparcia oceny jakościowej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych do Programu w ramach naborów wniosków.

Poszukujemy specjalistów posiadających doświadczenie w następujących dziedzinach:

 • poprawa, ochrona i zachowanie przyrody, bioróżnorodności;
 • redukcja zanieczyszczeń;
 • zielona infrastruktura;
 • zarządzanie kryzysowe;
 • opieka zdrowotna;
 • opieka społeczna;
 • kultura i zrównoważona turystyka;
 • budowanie potencjału, wzmacnianie współpracy.

Więcej informacji na temat obszarów specjalizacji można znaleźć w dokumencie programowym i podręcznikach programu dla poszczególnych naborów wniosków na stronie internetowej Programu. Zainteresowani eksperci, którzy spełniają wymagania, powinni przesłać swoje aplikacje pocztą elektroniczną na adres: experts@lietuva-polska.eu do 15 kwietnia 2024 roku. Prosimy o skorzystanie z załączonego formularza zgłoszeniowego w celu dostarczenia wymaganych informacji. Wniosek należy złożyć w formie podpisanego elektronicznie dokumentu lub fizycznie podpisanego i zeskanowanego dokumentu.

Dokumenty niezbędne do złożenia aplikacji znajdują się tutaj>.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt ze Wspólnym Sekretariatem Programu (mailowo experts@lietuva-polska.eu lub telefonicznie +370 645 06169).

Zapisz się do newslettera

Zapisz się do Newslettera

Wyrażam zgodę na wykorzystanie podanego przeze mnie adresu e-mail do otrzymywania biuletynów.