pl

ZMIANA DOKUMENTU PROGRAMOWEGO

2023-08-18

Podczas posiedzenia w dniu 19 lipca 2023 r. Komitet Monitorujący Programu uzgodnił zmieniony Dokument Programowy i postanowił ostatecznie zatwierdzić go w drodze procedury pisemnej przed oficjalnym przedłożeniem go Komisji Europejskiej.

Zmieniony Program jest dostępny tutaj.

Zapisz się do newslettera

Zapisz się do Newslettera

Wyrażam zgodę na wykorzystanie podanego przeze mnie adresu e-mail do otrzymywania biuletynów.