pl
  • Początek
  • >
  • NABÓR FISZEK DOTYCZĄCYCH PROPOZYCJI PROJEKTÓW TURYSTYCZNYCH W RAMACH TURYSTYCZNEGO TRANSGRANICZNEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO ORAZ SUBREGIONU EŁCKIEGO

NABÓR FISZEK DOTYCZĄCYCH PROPOZYCJI PROJEKTÓW TURYSTYCZNYCH W RAMACH TURYSTYCZNEGO TRANSGRANICZNEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO ORAZ SUBREGIONU EŁCKIEGO

2023-05-16

W związku z trwającą aktualizacją Programu INTERREG Litwa – Polska 2021-2027, dotyczącą  m.in. warunków zwiększenia budżetu Priorytetu 2. Promowanie dobrostanu fizycznego, emocjonalnego i kulturalnego, wyznaczona przez Komisję Europejską ekspertka – dr hab. Joanna Kurowska-Pysz prowadzi również ocenę potencjału transgranicznych projektów turystycznych, które są planowane do realizacji ze wsparciem Programu w ramach Turystycznego Transgranicznego Obszaru Funkcjonalnego (TTOF) oraz w subregionie ełckim (powiaty: ełcki, piski, olecki, giżycki, gołdapski, węgorzewski).

Celem tej oceny jest m.in. oszacowanie zapotrzebowania na wsparcie realizacji projektów regularnych i tzw. operacji o strategicznym znaczeniu na obszarze TTOF oraz w subregionie ełckim.

Zgodnie z opracowanym na zlecenie Komisji Europejskiej raportem pn. „Identyfikacja kluczowych elementów turystycznego transgranicznego obszaru funkcjonalnego na pograniczu litewsko-polskim” obszar TTOF obejmuje:

– litewskie rejony: Wyłkowyszki, Kalvarija i Łoździeje,

– polskie gminy: Wiżajny, Rutka-Tartak, Szypliszki, Puńsk, Sejny, Krasnopol, Jeleniewo, Giby oraz miasto Sejny.

W dokumencie przedstawiono także cztery koncepty wyznaczające przyszłe kierunki rozwoju turystyki w ramach TTOF. Szczegółowy opis konceptów w języku polskim i litewskim znajduje się w dokumentach zamieszczonych pod linkiem.

Zapraszamy uprawnionych Wnioskodawców z obszaru TTOF oraz subregionu ełckiego, zainteresowanych  aplikowaniem do kolejnych naborów w ramach Programu INTERREG Litwa – Polska 2021-2027 do składania propozycji projektów transgranicznych oddziałujących na rozwój turystyki na pograniczu polsko-litewskim, wpisujących się w co najmniej jeden z konceptów rozwoju turystyki wyznaczonych dla TTOF ( 1. Magiczne pogranicze; 2.Tajemnicza kraina Jaćwingów; 3. Zielone zacisze – niespieszna turystyka i zdrowe życie; 4. Wspólne dziedzictwo).

W ramach naboru możliwe jest także składanie fiszek dotyczących rozwoju na obszarze TTOF i subregionu ełckiego transgranicznej infrastruktury okołoturystycznej poprawiającej dostępność pogranicza dla turystów (np. szlaki drogowe, ścieżki pieszo-rowerowe itp.).

Złożenie propozycji projektów transgranicznych umożliwi wyłonienie spośród nich tzw. operacji o strategicznym znaczeniu, dysponujących budżetem wyższym niż projekty regularne. Oszacowanie zainteresowania aplikowaniem do działania 2.2. w ramach Programu INTERREG Litwa – Polska 2021-2027 będzie także pomocne m.in. podczas aktualizacji budżetu Programu.

Nabór fiszek prowadzony jest przez ekspertkę – dr hab. Joannę Kurowską-Pysz do 2 czerwca 2023 r. Fiszki projektowe opracowane na podstawie załączonego formularza (link) należy przesłać na adres mailowy jkurowska@kreatus.eu

Wszystkie dodatkowe pytania w tej sprawie prosimy kierować do ekspertki – dr hab. Joanny Kurowskiej-Pysz, tel. + 48 602 23 11 24, e-mail: jkurowska@kreatus.eu

Zapisz się do newslettera

Zapisz się do Newslettera

Wyrażam zgodę na wykorzystanie podanego przeze mnie adresu e-mail do otrzymywania biuletynów.