pl
  • Początek
  • >
  • Pierwsze umowy o dofinansowanie projektów zostały już podpisane!

Pierwsze umowy o dofinansowanie projektów zostały już podpisane!

2024-02-02

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Republiki Litewskiej podpisało pierwszych pięć umów o dofinansowanie projektów w ramach Programu Współpracy Interreg VI-A Litwa-Polska 2021-2027.

Dwie umowy (projekty LTPL00143 i LTPL00107) zostały podpisane w ramach priorytetu pierwszego. Projekty te mają na celu promowanie dobrostanu środowiska poprzez poprawę zdolności służb przeciwpożarowych i ratowniczych w okręgach Raseiniai, Gródek, Šilalė i Tauragė oraz zapewnienie stabilnej i wydajnej kontroli ścieków i utrzymania oczyszczalni ścieków w miastach Alytus i Suwałki.

W ramach priorytetu drugiego podpisano jedną umowę (projekt LTPL00079). Projekt ma na celu promowanie dobrego samopoczucia fizycznego, emocjonalnego i kulturowego. Partnerzy projektu opracują transgraniczny produkt turystyczny, szlak turystyczny, a opracowana trasa będzie promowana przez innowacyjne kapsuły turystyczne – mobilne centra informacyjne i edukacyjne – opracowane w ramach projektu.

Pozostałe dwie umowy (projekty LTPL00055 i LTPL00002) zostały podpisane w ramach priorytetu trzeciego, którego celem jest promowanie współpracy pomiędzy lokalnymi interesariuszami. Jeden z projektów poprawi współpracę między litewską i polską policją graniczną w zakresie poszukiwań i zaginięć w strefie przygranicznej oraz zwalczania przestępczości samochodowej. Kolejny projekt połączy litewską i polską straż graniczną w celu wzmocnienia ich potencjału i możliwości technicznych.

Zapisz się do newslettera

Zapisz się do Newslettera

Wyrażam zgodę na wykorzystanie podanego przeze mnie adresu e-mail do otrzymywania biuletynów.