pl
  • Początek
  • >
  • Regionalne Punkty Kontaktowe w Olsztynie i w Białymstoku zapraszają do udziału w konsultacjach projektowych dla interesariuszy III naboru wniosków

Regionalne Punkty Kontaktowe w Olsztynie i w Białymstoku zapraszają do udziału w konsultacjach projektowych dla interesariuszy III naboru wniosków

2024-06-28

Podczas konsultacji można uzyskać wsparcie m.in. w znalezieniu partnera projektowego, dopasowania koncepcji projektu do ram tematycznych Programu, czy technicznych kwestii związanych z wypełnieniem wniosku aplikacyjnego.

 

Regionalny Punkt Kontaktowy w Olsztynie (dla aplikujących z województwa warmińsko-mazurskiego) Możliwość konsultacji:

– telefonicznie – p. Grzegorz Gieda – 89 521 93 23, p. Karol Ostrowski – 89 521 93 24.

– mailowo – g.gieda@warmia.mazury.pl / k.ostrowski@warmia.mazury.pl

– online – istnieje możliwość organizacji konsultacji za pośrednictwem platformy Webex

– stacjonarnie – w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie (ul. Kościuszki 89/91) – po wcześniejszym umówieniu wizyty.

 

Regionalny Punkt Kontaktowy w Białymstoku (dla aplikujących z województwa podlaskiego)

Możliwość konsultacji:

– telefonicznie – p. Adrian Janowicz – 85 66 54 288

– mailowo – adrian.janowicz@podlaskie.eu

– online – możliwość zorganizowania wideokonferencji na platformie Zoom

– stacjonarnie – w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku (ul. Poleska 89) – po wcześniejszym umówieniu wizyty.

 

Do udziału w konsultacjach zachęcamy szczególnie interesariuszy z subregionów olsztyńskiego i łomżyńskiego, które zostały niedawno włączone do terytorium kwalifikowalnego Programu.

Zapisz się do newslettera

Zapisz się do Newslettera

Wyrażam zgodę na wykorzystanie podanego przeze mnie adresu e-mail do otrzymywania biuletynów.