pl
  • Początek
  • >
  • WYNIKI I NABORU WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE

WYNIKI I NABORU WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE

2023-09-27

Podczas 3-go posiedzenia Komitetu Monitorującego (KM) Programu Współpracy Transgranicznej Interreg VI-A Litwa-Polska 2021-2027, które odbyło się w Polsce w Augustowie, do dofinansowania w ramach Programu zakwalifikowano 24 wnioski. Całkowita wartość alokacji na projekty to prawie 19 mln euro (ponad 15 mln euro z EFRR).

Pierwszy nabór wniosków był otwarty od 9 stycznia 2023 do 28 kwietnia 2023. W ramach naboru złożonych zostało 131 wniosków o dofinansowanie. Każdy partner wiodący zostanie indywidualnie poinformowany o złożonych wnioskach. Zakontraktowanie wybranych projektów planowane jest na grudzień 2023 roku.

Lista projektów wybranych do dofinansowania

Zapisz się do newslettera

Zapisz się do Newslettera

Wyrażam zgodę na wykorzystanie podanego przeze mnie adresu e-mail do otrzymywania biuletynów.