pl

DECYZJE KOMITETU MONITORUJĄCEGO

2023-10-03

W dniach 26-27 września 2023 r. w Augustowie odbyło się posiedzenie Komitetu Monitorującego, którego celem było wybranie projektów z I naboru wniosków do dofinansowania, omówienie strategii komunikacji i planu ewaluacji Programu oraz opracowanie przyszłej realizacji Programu.

Do dofinansowania w ramach Programu wybrano 24 wnioski. Spośród nich 12 projektów zostało wybranych w ramach drugiego priorytetu “Promowanie dobrostanu fizycznego, emocjonalnego i kulturalnego”, 7 wniosków – w ramach trzeciego priorytetu “Wzmocnienie współpracy lokalnych interesariuszy” i 5 wniosków – w ramach pierwszego priorytetu “Promowanie dobrostanu środowiskowego”. Łączna kwota przeznaczona na projekty wynosi prawie 19 mln EURO (ponad 15 mln EURO stanowi dofinansowanie z EFRR). Zakontraktowanie wybranych projektów planowane jest na grudzień 2023 roku.

Lista projektów wybranych do dofinansowania

W związku ze zmianami w Programie, członkowie Komitetu Monitorującego zatwierdzili zmieniony dokument Programu i zgodzili się na przekazanie go do Komisji Europejskiej. Zmiany przewidują rozszerzenie terytorium Programu, budżetu i włączenie nowych priorytetów. Zmieniony dokument Programu został przedłożony Komisji Europejskiej w dniu 2 października 2023 r.

Zmieniony dokument programowy

Uczestnicy omówili również przyszłe nabory wniosków. 2. nabór wniosków na małe projekty planowany jest na początek 2024 r., a 3. nabór wniosków na projekty regularne planowany jest na 2. kwartał 2024 r.

Zapisz się do newslettera

Zapisz się do Newslettera

Wyrażam zgodę na wykorzystanie podanego przeze mnie adresu e-mail do otrzymywania biuletynów.